คลิปวิดีโอ โหราศาสตร์ยูเรเนียน: สาธิตการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส โดยทั่วไป ตอน 12 (v 3.00.58 บันทึกวันที่ 14 ม.ค. 2552)

คลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อดูวิดีโอ
 
 
เจาะลึกการจัดการข้อมูลดวงกำเนิด การตั้งดวงสมพงษ์ (Synastry) การหาความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้อง หรือคนใกล้ชิด ครั้งละหลาย ๆ คน การตั้งดวงกาลชะตา (Horary) 

เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง...

- การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลดวงกำเนิด
- การเพิ่ม ลบ แก้ไข กลุ่มข้อมูลของดวงกำเนิด
- การเพิ่ม ลบ แก้ไข พิกัดภูมิศาสตร์ และข้อมูลตำบล-เมือง-จังหวัด
- การตั้งดวงกำเนิดอื่น เป็นดวงจรปัจจุบันของดวงกำเนิดที่ใช้อยู่ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสองดวงในสไตล์ดวงสมพงษ์ (Synastry, Composite)
- การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ .CSV (Comma Separated Value) ตามรูปแบบที่กำหนด ซึ่งสามารถสร้างและป้อนมาจากโปรแกรมอื่น ๆ ได้ เช่น ใช้ Pocket PC เก็บข้อมูลในภาคสนาม แล้วนำมาใช้เป็นข้อมูลดวงกำเนิดได้ เป็นต้น
- การเรียงข้อมูลดวงกำเนิด จากข้อมูลที่เพิ่งป้อนเข้าไปล่าสุดไปหาข้อมูลเก่า
- การตั้งดวงกาลชะตา (Horary) เป็นดวงกำเนิดโดยอัตโนมัติ
- การตั้งจุดเพิ่มเติม อาทิตย์กำเนิด (SUx r) จากดวงกำเนิดอื่น ๆ เข้ามาในแผนภาพดวงชะตา เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้อง และคนใกล้ชิด กับดวงกำเนิดหลัก โดยตั้งได้มากถึง 22 ดวง โดยสามารถตั้งแกนที่ SUx r นั้นได้ด้วย
- การตั้งจุดเพิ่มเติม ศูนย์รังสีของอาทิตย์กำเนิดของเจ้าชะตาที่สนใจกับอาทิตย์กำเนิดของดวงกำเนิดอื่น ๆ (SU r / SUx r) จากดวงกำเนิดอื่น ๆ เข้ามาในแผนภาพดวงชะตา เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้อง และคนใกล้ชิด กับดวงกำเนิดหลัก โดยตั้งได้มากถึง 22 ดวง โดยสามารถตั้งแกนที่ SU r / SUx r นั้นได้ด้วย
- การตั้งจุดเพิ่มเติม ผลรวม (Sum) ของอาทิตย์กำเนิดของเจ้าชะตาที่สนใจกับอาทิตย์กำเนิดของดวงกำเนิดอื่น ๆ (SU r + SUx r) จากดวงกำเนิดอื่น ๆ เข้ามาในแผนภาพดวงชะตา เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้อง และคนใกล้ชิด กับดวงกำเนิดหลัก โดยตั้งได้มากถึง 22 ดวง โดยสามารถตั้งแกนที่ SU r + SUx r นั้นได้ด้วย
- การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละดวงกำเนิดได้โดยไม่จำกัด เช่น ประวัติต่าง ๆ เป็นต้น โดยขยายกรอบข้อความให้ใหญ่ขึ้นเพื่ออ่านได้โดยสะดวก

 
 
Comments