คลิปวิดีโอ โหราศาสตร์ยูเรเนียน: สาธิตการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส โดยทั่วไป ตอน 11 (v 3.00.58 บันทึกวันที่ 13 ม.ค. 2552)

คลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อดูวิดีโอ
 

การแสดงตำแหน่งดาวในเรือนชะตาแบบทันที การเปลี่ยนรูปแบบจานหมุน H16<->H12 การแสดงความหมายของดาวในเรือนชะตาแบบต่าง ๆ และการแสดงความหมายของดาวในราศี

เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง...

- การแสดงตำแหน่งดาวในเรือนชะตาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ ในขณะที่ใช้จานหมุนแบบ H16 (แบ่งเป็นจำนวนเท่าของมุม 22:30 องศา) อยู่ โดยเลือกเรือนของโหราศาสตร์ยูเรเนียนที่ต้องการได้ว่าเป็น AR, MC, AS, SU, MO, NO
- การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงแผนภาพดวงชะตาหรือจานหมุนจาก รูปแบบจาน H16 เป็นการใช้รูปแบบจาน H12 (แบ่งเป็นจำนวนเท่าของมุม 30 องศา หรือระบบเรือนชะตา-ราศี แบบคลาสสิค)
- การตั้งแกน (Axis) หรือจุดชี้ (Index) ที่ดาว เพื่อแสดงเรือนชะตาของดาวตามแกนนั้น
- การแสดงความหมายของดาวต่าง ๆ ในเรือนชะตา (House) ตามแกนของดาวที่สนใจ โดยแสดงความหมายของดาวจากทุกวงดวงพร้อม ๆ กัน ทั้งดวงกำเนิด (Radix), ดวงจรปัจจุบัน (Transit) และดวงโค้ง V1, V2 เพื่อประมวลความหมายได้อย่างเป็นองค์รวม
- การแสดงความหมายของดาวต่าง ๆ ในราศี (Sign) ตามราศีที่สนใจ โดยแสดงความหมายของดาวจากทุกวงดวงพร้อม ๆ กัน ทั้งดวงกำเนิด (Radix), ดวงจรปัจจุบัน (Transit) และดวงโค้ง V1, V2 เพื่อประมวลความหมายได้อย่างเป็นองค์รวม
- การพิมพ์คำแปลหรือความหมายของดาวในเรือนชะตา หรือราศี โดย "ใส่หัวรายงาน" เพื่อเพิ่มข้อมูลดวงกำเนิด และข้อมูลดวงจรปัจจุบันที่ใช้อยู่ และสั่งพิมพ์โดยเลือกพริ้นเตอร์ที่ต้องการ
- การแสดงเรือนชะตาเมอริเดียนแบบเรือนไม่เท่า (ที่เกิดจากการค้นคว้าในยุคหลัง) พร้อม ๆ กับเรือนชะตาดั้งเดิมที่แบ่งแบบเท่ากัน (เรือนละ 30 องศา)

 
 
Comments