คลิปวิดีโอ โหราศาสตร์ยูเรเนียน: สาธิตการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส โดยทั่วไป ตอน 10 (v 3.00.58 บันทึกวันที่ 12 ม.ค. 2552)

คลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อดูวิดีโอ
 

ตัวอย่างการดูจรปัจจุบันกระทบกับดวงกำเนิด ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร

เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง...

- การตั้งแกน (Axis) หรือจุดชี้ (Index) ที่ดาวหรือปัจจัยเดี่ยวในดวงกำเนิด (Radix) เพื่อสำรวจข้อมูลแกนทำมุมกับจุดพิเศษต่าง ๆ ในวงดวงที่ 5 เช่น Solar Day (SUt-SUr หรือ ARt+SUt-SUr), SUr-SUt-90, SU+MO+MC+AS+VX (Higher Destiny) เป็นต้น
- การตั้งแกน (Axis) หรือจุดชี้ (Index) ที่ดาวหรือปัจจัยเดี่ยวในดวงกำเนิด (Radix) เพื่อสำรวจข้อมูลแกนทำมุมกับดวงจรปัจจุบัน (Transit)
- การดูข้อมูลที่โปรแกรมหาให้โดยอัตโนมัติในส่วนที่เป็นพระเคราะห์สนธิแท้ หรือโครงสร้างสำคัญ เช่น Txxx, T-Square, Yod (Fist of God, Finger of God), ตรีโกณใหญ่ (Grand Trine) เป็นต้น
- การสังเกตุวันที่สำคัญสำหรับเจ้าชะตา (SUt = SUr), วันเพ็ญหรือพระจันทร์เต็มดวง (ปูรณมี, พระจันทร์เต็มดวง)
- การสำรวจข้อมูลโครงสร้างจตุโกณ (Rectangle) ข้ามวง ระหว่างดวงกำเนิด (Radix) กับดวงจรปัจจุบัน (Transit)
- การวัดระยะห่างระหว่างดาวสองดาวในดวงจรปัจจุบัน เพื่อประเมินเวลาในการทำมุมสัมพันธ์กัน เพื่อประกอบการพิจารณาเหตุการณ์
- แสดงการใช้งานจริง ในการเปลี่ยนและดูผลการเปลี่ยนของตัวเลือกการแสดงข้อมูลในดวงจรปัจจุบัน (Transit) ดังนี้
... "เดี่ยว" เพื่อแสดงข้อมูลโดยเรียงจากข้อมูลที่เป็นปัจจัยเดี่ยวขึ้นก่อนศูนย์รังสี
... "วังกะ" เพื่อแสดงข้อมูลโดยเรียงตามระยะวังกะ (Orb)
... "ระยะ" เพื่อแสดงข้อมูลโดยเรียงตามระยะหว่าง A กับ B (ในกรณีที่เป็นศูนย์รังสี) เพื่อช่วยหาโครงสร้างพระเคราะห์สนธิ A/B = C/D หรือ A-B = C-D หรือจตุโกณ (Rectangle)
... "ความเร็ว" เพื่อแสดงข้อมูลโดยเรียงตามความเร็วของดาวหรือปัจจัย (อัตราโคจรรอบโลก)
... "เวลาประเมิน" เพื่อแสดงข้อมูลโดยเรียงตามเวลาประเมินที่โครงสร้าง A/B = C หรือ A = B/C ที่สนใจนั้นจะทำมุมสนิทกัน (ใช้ความเร็วดาวและระยะวังกะมาคำนวณออกเป็นเวลา ปี เดือน วัน ชั่วโมง นาที)
- การตั้งค่าตัวเลือก "แสดงประมาณจร" เพื่อให้แสดงเวลาโดยประมาณ ของการสนิทองศาของพระเคราะห์สนธิที่สนใจ พร้อมพฤติกรรมเดินถอยหลังของดาว โดยให้ผลเป็นปี เดือน วัน ชั่วโมง นาที สามารถหาได้ทั้งในดาวจรปัจจุบันด้วยกันเอง และข้ามวงจากดวงกำเนิดกับดวงจรปัจจุบัน
- การแสดงความหมายของการทำมุมสัมพันธ์กับดาวฤกษ์ (Fixed Star)
- การเรียงข้อมูล โดยคลิกที่หัวคอลัมน์ของรายการแสดงข้อมูล เพื่อเรียงตามมุมแรง, โครงสร้างสำคัญ, ชื่อดาว, ระยะวังกะ (Orb), จำนวนจุดเจ้าชะตา, ระยะ A-B

Comments