ใครจะเล่นหุ้นได้ ในดวงของคนนั้นมันจะต้องบอกไว้ก่อนแล้วว่าเล่นได้

Comments