เครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรมโหราศาสตร์

โหราศาสตร์ศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความจริงอันเป็นสากล

(Astrological Education Institute Onto Universality : AEIOU)

 
การประยุกต์ใช้โหราศาสตร์ยูเรเนียนกับทุก ๆ เรื่อง ทั้งชีวิตบุคคล องค์กร ประเทศ โลก ภัยพิบัติ ฯลฯ

 
Applying Advanced Astronomical Astrology based on Uranian System of Hamburg School
 
Practical and Productive Prognositication Using Techniques and Methods of Hamburg School of Astrology with Asteroids, Chiron, Transpluto (Bacchus), Vertex, and Equatorial Ascendant
 
เครื่องมือที่ใช้ในการปฎิบัติ (Practise Tools)
 
โปรแกรม Aries | เอรีส
 
ดูตัวอย่างการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส คลิกที่ลิงค์ข้างล่าง
 
(ดูดวง Barack Obama ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา)
 
 
  
จานหมุน D360 H01 h16
 
เป็นจานหมุนแบบแผ่นพลาสติกใส ใช้กับแผนภาพดวงชะตาที่พิมพ์ออกมาจากโปรแกรม Aries | เอรีส ได้
ด้วยเส้นบอกมุมสัมพันธ์ (Aspect) ที่เรียบง่าย ดูสบายใจ สำหรับผู้ที่ต้องการหมุนจานเล่นที่ได้ความรู้สึกแบบคลาสสิค!
 
 
 
หวังว่าท่านจะมีความสุขและเพลิดเพลินในการ "เล่น" กับโหราศาสตร์ โดยไม่ละทิ้งเสียก่อนที่จะ "รู้"
 
ด้วยความปรารถนาดี
 
"อธิ" สมัคร บัวชู
 

อีเมล์: 
ทวิตเตอร์: http://Twitter.com/Uranian ("ตาม" อ่านความคิดเห็นแบบสด ๆ ของผมได้เกือบจะตามเวลาจริง - Near Realtime)
Comments