เครื่องบินอิหร่านแหกรันเวย์สังเวยอีกอย่างน้อย 17 ศพ วันที่ 25/07/2552

ข่าวต้นตอ อ่านได้จากลิงค์นี้
 
 
คลิปวิดีโอข่าว ดูและฟังได้จากลิงค์นี้
 
 
และสำหรับข่าว CNN ก็อยู่ที่ลิงค์นี้
 
 
จากการติดตามอุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องบิน ทำให้ทราบว่ามีแกนที่พึงใช้สำรวจข้อมูลดังนี้
 
SU, SU/NE, MA/ME, MA/SA, ME/SA, NE/KR, NE/PA, PA/UR, SU+NE-CE (ตัวอย่าง)
 
ภาพดาวจรปัจจุบันสำหรับเหตุการณ์นี้ มีดังนี้
 
 
ปฏิบัติการทางโหราศาสตร์ยูเรเนียนสามารถพูดได้ในมุมมองหนึ่งว่าเป็นงานที่ไม่ยาก แต่มีความซับซ้อนสูง เพราะมีข้อมูลจำนวนมาก ต้องเริ่มจากการตั้งสมมติฐานที่ถูกต้อง ทดสอบกับเหตุการณ์จริงในลักษณะเดียวกัน โดยต้องเก็บข้อมูลไปเรื่อย ๆ ในลักษณะที่เป็น Scenario หรือแบบแผนของลำดับข้อมูลหรือเรื่องที่มีความเฉพาะไว้
 
ข้อมูลชุดหนึ่ง ๆ จะสามารถใช้ทดสอบหรือสอบสวนกับเหตุการณ์เดียวกันหรือคล้ายคลึงกันได้ในอนาคตต่อไป ในยุคที่มีซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถช่วยงานแบบนี้ได้ดีมาก คือสร้างฐานข้อมูลเก็บเป็นโปรไฟล์ไว้เป็นชุด ๆ ไป เพื่อหยิบนำมาใช้ในแต่ละเรื่องที่สนใจได้
 
ข้อมูลสำหรับตรวจสอบอุบัติเหตุทางเครื่องบินชุดข้างต้นนั้น สามารถใช้ได้ดีโดยทั่วไป อธิบายเหตุการณ์ส่วนใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นแล้วได้เป็นอย่างดี โดยยังมีข้อมูลที่เป็นรายละเอียดหรือสำรวจเห็นได้ยากในมุมมองของ "มิติ" และ A/B = C/D ซึ่งจะต้องสำรวจเพิ่มเติมด้วย โดยใช้ระยะวังกะน้อย ๆ (ไม่เกินราว ๆ 15 ถึง 30 ลิปดา สำหรับ A/B = C/D ส่วนข้อมูลใน "มิติ" ของเรื่องนั้นใช้เป็นสัดส่วนกับระยะเชิงมุมของมิตินั้น ๆ)
Comments