เครื่องบินตก ยังหาสถานที่เกิดเหตุและนักบินไม่พบ ตอน 8

มาว่ากันต่อไปอีก...ด้วยค่าฮาร์โมนิกส์ที่น่าสนใจของ "เครื่องบิน" ในวันที่เกิดเหตุการณ์นั้น

SU-NE t = เครื่องบิน = ...

= NE-AD t [บ่งชี้ความตาย] ทัศนวิสัยถูกปิดกั้น
= MA-VT t ภารกิจสำคัญ ขจัด... เผาไหม้...

(โดยที่ r = ดวงกำเนิดของ นักบิน ภาคิน)
= AR-MA r กิจกรรมสาธารณะ
= NE r [แขนถึงแกน]
= AS-ME r การเดินทาง
= MA-VU r ภารกิจที่หนักหน่วง การฝึกฝนอันใหญ่หลวง กำลังเครื่องยนต์
= SU-SA r (บ่งชี้การเสียชีวิต]

(โดยที่ r = ดวงกำเนิดของ นักบิน รณพ)
= ME-UR r การเดินทางกระทันหัน
= PL-PA r ความโกลาหลในการงาน
= JU-SA r ไม่สำเร็จ
= SA-AP r พลัดพรากหรือบทเรียนอันใหญ่หลวง
= UR-HA r [บ่งชี้ความตาย]
= AS-SA r [บ่งชี้ความตาย]
= MC-SA r [บ่งชี้ความตาย]
= SA-JN r [บ่งชี้ความตาย]
= AR-SA r [บ่งชี้ความตาย]
= ME-VT r จำกัดการสื่อสาร

ในความหมายที่ผมใช้นั้นมีว่า... ค่าฮาร์โมนิกส์นี้หากใช้กับดวงกำเนิด ใช้บ่งชี้ว่าเจ้าชะตาตอบสนองต่อดาวชุดใดเป็นพิเศษตามค่าฮาร์โมนิกส์ที่ดาวกลุ่มดังกล่าวทำมุมสัมพันธ์ถึงกันจำนวนมาก และบ่งชี้ช่วงวัยหรืออายุขัยที่จะเกิดเหตุการณ์อันสำคัญของเจ้าชะตา

หากใช้กับดวงจรปัจจุบัน (โดยไม่มีดวงกำเนิด ซึ่งก็จะไม่อาจรู้ว่าเหตุการณ์จะเกิดกับใคร หรือที่ไหน) ใช้บ่งชี้เหตุการณ์หรือกิจกรรมหรือสิ่งตามความหมายของดาวคู่หนึ่งหรือชุดหนึ่งอันเป็นความหมายเฉพาะที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน ๆ

หรืออาจมองข้อมูลจากค่าฮาร์โมนิกส์ข้างต้นได้ว่าคือจตุโกณที่ A-B = C-D (หรือ A+D = C+B)
 

ในระนาบ (Plane) หรือมิติ (Dimension) ของ "เครื่องบิน" นั้น
SU-NE t = ...
= MO-HA t ชั่วโมงชะตากรรม
= UR-PA t การขับเครื่องบิน, หลุมดักที่วกวน
= HA-KR t ความหยาบช้าอันใหญ่หลวง ความแตกต่างกันอย่างมากมาย
= VE-SA t พลัดพราก...
= PL-HA t ล้มเหลว ล่มจม เสื่อมทรามอย่างเลวร้าย
= NO-UR t เหตุการณ์ฉับพลัน
= SU-SA t พลัดพราก ลำบาก
= SA-VX t พลัดพราก

Comments