เครื่องบินตก ยังหาสถานที่เกิดเหตุและนักบินไม่พบ ตอน 4

ลองใช้จาน Dial-XXX ตามค่าสมผุสของ SU/NE//MC/AS t = 103.1587
ใช้วังกะระดับหนึ่ง (???) จะได้ข้อมูลว่า
= VT+VA-MC t
???
= NE+CE-PL t
ทำให้เกิดภัยพิบัติ ทำให้รำคาญ สิ่งที่น่ารำคาญ รบกวน รังควาน โรคระบาดรุนแรง กาฬโรค โรคห่า, การสลายของความผูกพันในครอบครัวในที่สุด, แนวคิดที่เป็นอุดมคติสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่(กลียุค การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดปัญหา การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ความวุ่ยวาย ความไม่สงบ)
= NE+PA-AS t
ทีมที่ทำการสำรวจตรวจสอบ, เกี่ยวข้องกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
= AP+PA-HA t
เคราะห์ร้ายทุกข์ยากลำบาก, ให้บริการด้วยความศรัทธาในช่วงเวลาที่เกิดการสูญเสีย หรือถูกปลดออกจากตำแหน่งหรือถูกถอดถอนยศ
= KR+VX-NE t
???
= MA+VT-AS t
คนทำงานผู้คลั่งไคล้ (ผู้คลั่งไคล้ในการงาน), สถานภาพของครอบครัวยากจนลง
= MO+ME-VU t
ยานพาหนะที่มีความเร็ว
= MC/KR t
???
= SA+JN-VT t
ความเศร้าโศก ความหดหู่ใจ, แบกรับไว้ซึ่งภาระทางอารมณ์, ยอมรับต่อการวิพากษ์ว่าผิด (วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลงโทษ ตัดสินว่าผิด)
= JU-SA t
???
= ME+MA-HA t
การร้องขอความช่วยเหลือ การปฏิบัติที่ต่ำช้า พร้อมที่จะประกอบอาชญากรรม เผยความลับ เป็นฆาตกรเนื่องจากการวิวาท ฆาตกรรม
= AS+NE-MA t
ได้รับความเสียหาย
= HA+PA-VX t
???
= CU+AD-AP t
การทำงานร่วมกันในวงการแคบ ๆ
= MC+NE-VX t
???
= PL+VT-CE t
ที่ซึ่งขาดสารอาหาร, อวัยวะที่เกี่ยวกับชีวิตหรือความเป็นความตายถูกทำลายเสียหายอย่างรุนแรง
= AS+VT-PA
ใช้ไหวพริบหรือความเฉียบแหลมทางธุรกิจในการช่วยเหลือกองทุนเกี่ยวกับการกุศลต่าง ๆ, ผู้เปลี่ยนศาสนา ผู้เปลี่ยนลัทธิ ผู้เปลี่ยนความเลื่อมใส สานุศิษย์ สาวก ทำให้เปลี่ยนใจ ทำให้เปลี่ยนศาสนา ทำให้เปลี่ยนลัทธิ
= KR+PA-NO t
คบหาสมาคมกับผู้มีที่เหนือกว่า ดีกว่า หรืออาวุโส, ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของคนระดับเดียวกัน
= AR+ZE-HA t
ไม่บรรลุเป้าหมายเพราะความชั่วร้าย เสียหายเนื่องจากอัคคีภัยธรรมชาติ (เช่น ไฟไหม้ป่า เป็นต้น) ไฟไหม้เนื่องจากฟ้าผ่า
 
ความหมายที่ยกมาแสดงนั้น มันมีที่แปลหนักเพื่อใช้กับกรณีเฉพาะที่เจ้าของสำนวนเขาเคยศึกษาหรือประสบแล้ว และที่แปลเบาซึ่งใช้ได้ทั่วไปอยู่ มีทั้งคำแปลแบบลักษณะเจ้าชะตา ความหมายแบบตลอดชีวิต (ดวงกำเนิด) คำแปลสำหรับทายจรตามช่วงวัย จรแบบรายวัน ชั่วโมงก็มี

ที่ต้องใช้สไตล์นี้ ก็เพราะ ถ้าปล่อยให้ตัวเองแปลเอง แปลอย่างไรมันก็เข้าก็ใช่เสมอไป

เรื่องความหมายหรือคำแปลที่ยกมานั้น...ก็มีสลับที่บ้างด้วย (คือไม่เรียงตามตำราที่มีผู้แปลไว้แล้ว กับที่ตัวเองแปลขึ้นต่างหาก เช่น ดาวเคราะห์น้อย เป็นต้น ซึ่งพยายามแปลโดยรักษาสำนวนและรูปประโยคของผู้แต่ง ไม่แปลกระชับอย่างรวบความตามที่เข้าใจเลย) ตัดทิ้งไปบ้างที่เห็นว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องจริง ๆ (เพราะเป็นเรื่องที่เกิดแล้ว แต่เรารู้ความจริงบ้าง ไม่รู้ความจริงบ้าง บางอันก็คา ๆ ไว้ เพราะไม่รู้ความจริง แต่อยากเก็บนัยบางอย่างไว้)

Comments