เครื่องบินตก ยังหาสถานที่เกิดเหตุและนักบินไม่พบ ตอน 3

เมื่อใช้จานหมุน 3:45 องศา (H96) ระยะวังกะ 0.024

SU/NE//MC/AS t = 103.1587 (1.9087 ในจานหมุน 3:45 องศา หรือ H96)

จะพบข้อมูลเพิ่มขึ้น (โดยไม่รวมที่แสดงไปแล้วในตอนก่อน ๆ เท่าที่จำได้นะ ไม่รู้ซ้ำบ้างหรือป่าว) ว่า...

= MA+SA-AR t
พลัดพราก ถึงแก่กรรม ปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ โดยทั่วไป หรือมีการหยุดชะงักการงานโดยทั่วไป เจ็บป่วย
= SA+UR-CH t
= SU+CH-HA t
= CH+VT-MA t
= JN+BA-AD t
= SA+VU-PA t
= MO+HA-BA t
= JU+HA-ME t
= MC+AD-CE t
= SA+VT-CE t
สร้างจากวัสดุที่เรียบง่าย, ไม่บ่นว่าแม้จะเหนื่อยยาก, ใช้ชีวิตในกรงไก่ที่ถูกปรับเปลี่ยนใหม่, พี่เลี้ยงเด็กที่ทำงานหนัก
= SA+VX-JN t
= HA+JN-BA t
= NO+SA-VU t
รู้สึกหดหู่ใจและมีความจำกัดเพราะพลัดพรากการติดต่ออันหนึ่ง อยู่ในความควบคุมหรือควบคุมบางสิ่งบางอย่าง รอคอยเหตุการณ์อย่างหนึ่ง
= NO+HA-AD t
ความเกลียดชังและความไม่ราบรื่นในวงแคบ ๆ อันหนึ่ง มีกิจเกี่ยวข้องกับของเก่าหรือเศษวัสดุ
= ME+CU-SA t
การเดินทางเพื่อเจรจาปัญหาอันหนึ่ง ความจำกัดต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนความคิดกันทางสังคม
= MC+SA-VU t
ถูกจำกัดอย่างหนัก ถูกอารักขา ห้ามล้อ (AA: AW 6th: การปฏิบัติหรือกระทำภายใต้การคุ้มครอง, มีการขัดขวางอย่างหนัก, ก้าวก่ายแทรกแซงด้วยการสร้างสถานการณ์ที่ขัดขวาง)
= AD+HA-ME t
ความมึนงง อารมณ์หม่นหมอง มองโลกในแง่ร้ายที่มีสาเหตุจากการขาดแคลน
= ME+JN-VU t
การโต้แย้งนำมาซึ่งอันตราย คู่ครองมีโอกาสที่จะแสดงการระเบิดออกมา
= NE+KR-PL t
เปิดเผยหรือค้นพบการอำนวยการที่ไร้สมรรถภาพอย่างหนึ่ง อำนวยการบางสิ่งบางอย่างทางเบื้องหลัง
= HA+ZE-MA t
ภยันตรายที่รุนแรง การกระทำที่เกิดจากความเกลียดชัง การยิงเป้า ปฏิบัติการต่อสู้ เพลิงไหม้
= HA+KR-UR t
โชคร้ายอย่างใหญ่หลวงโดยฉับพลันซึ่งมีการสังเวยชีวิตอย่างมากหลาย ฆาตกรรมที่ยิ่งใหญ่โดยฉับพลัน หรือโดยคำสั่งของรัฐบาล
= UR+PL-MA t
การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
= SA+VT-PL t
ถูกบังคับให้ยอมรับในการเลื่อนออกไป, การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่หรือความวุ่ยวายอันเกิดจากน้ำมือของคนอื่น ๆ
= MO+AD-PO t
ถูกบีบคั้น ดิ้นรนทางปัญญาภายใต้สภาวะตัดขาดจากประชาชน หรือร่วมกับบุคคลจำนวนน้อย
= NO+HA-JU t
เป็นผู้มีส่วนรู้เห็นในการโจรกรรม ร่วมในการขโมยเงิน ได้รับการชักชวนหรือชักชวนผู้อื่นให้ลักเล็กขโมยน้อยหรือฉ้อโกง ไม่ราบรื่นในด้านการเงิน
= MA+VT-HA t
หลุมฝังศพของมวลชน, การมีเกียรติยศของทหารบกหรือทหารเรือซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก, การให้เพื่อนร่วมงานออกจากงาน
= SA+KR-MO t
มีความเศร้าโศกเนื่องจากการสูญเสีย ความเศร้าหมองทางจิตอันเนื่องมาจากอุปสรรคทางด้านอำนาจปกครอง ประชากรที่มีอุปสรรคหรือที่โศกเศร้าเนื่องจากผู้มีสิทธิอำนาจ
= SU+KR-HA t
ลำบากกายหรือได้รับความจำกัดทางกายเพราะเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บังคับบัญชา โชคร้ายเพราะอำนาจที่เหนือกว่า เป็นผู้นำในวงการอาชญากร อาชญากรรมที่ถูกรัฐบาลระบุโทษ
= NO+AD-VX t
= NE+CU-MA t
การทะเลาะวิวาทเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย
= SA+AD-CU t
ความยุ่งยากในหมู่คณะ การแยกตัวและการพลัดพรากภายในหมู่คณะ ความขัดแย้งและการห่างเหินที่กินเวลานานในหมู่คณะ
= AS+AD-ME t
ความคิดความเห็นหรือการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยหรือที่พักอาศัย
= AS+MA-PL t
การเตรียมการเคลื่อนย้ายหรือย้ายที่อยู่ การวางแผนในกิจกรรมร่วมอย่างหนึ่ง เปลี่ยนแปลงไปเพราะการกระทำของผู้อื่น
= VU+HA-SU t
ต้องใช้ชีวิตที่ขึ้นอยู่กับผู้อื่น การเปรอะเปื้อนสกปรก มีหมัดเหา สัตว์แมลงที่ไร้ประโยชน์ กายสังขารซึ่งติดเชื้อหรืออ่อนเพลียจากภายในวันซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรค (AA: ผู้ที่ใช้พลังอำนาจไปในทางต่ำช้า)
= AR+KR-NE t
อำนวยการผิดผลาด เสียเกียรติ สูญเสียอำนาจ
= MA+HA-VX t

Comments