เครื่องบินตก ยังหาสถานที่เกิดเหตุและนักบินไม่พบ ตอน 7

สมมติถือว่าเวลาถูกต้อง คือ 10:42 น. ทำเป็นค่าคงที่ไว้ก่อน และเริ่มที่พิกัด 101E11 เป็นค่าคงที่ด้วย
ใช้ค่าพิกัด 14N32 เป็นจุดกลาง ลองไล่หาตั้งแต่ 14N01 ถึง 14N59

ค่า ME+SA-NE = 315.065 ดังนั้นสนิทเป้าหมายที่ 202.565 ซึ่ง ที่ค่าพิกัด 14N01 ได้ค่า AS = 203.404 ส่วนที่พิกัด 14N59 ได้ค่า AS = 203.246 ดั้งนั้นคาดว่าจะได้พิกัดตามแนวนี้มากกว่า 15Nxx ขึ้นไป

ดูข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนค่า AS ตามภาพข้างล่าง

สมมติถือว่าเวลาถูกต้องแล้ว คือ 10:42 น. ทำเป็นค่าคงที่ไว้ก่อน และใช้ค่าพิกัด 15N59 เป็นค่าคงที่บ้าง ลองไล่หาตั้งแต่ 101E01 ไปถึง 101E59 ดู

ค่า ME+SA-NE = 315.065 โดยที่พิกัด 14N59 101E01 ได้ค่า SU+MO-MC = 113.1003 (เป้าหมายอยู่ที่ 112.565) และ AS = 202.9236 (เป้าหมายอยู่ที่ 202.565)

ดูข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนค่า SU+MO-MC และ AS ตามภาพข้างล่าง

จะเห็นว่าได้ค่า ME+SA-NE = SU+MO-MC สนิทลิปดา (พิลิปดา) ที่พิกัด 101E35  แต่ยังไม่ได้ AS ที่สนิทลิปดา (พิลิปดา) ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่ 202.565 ทำให้คิดว่าต้องปรับเวลาเกิดเหตุการณ์ช่วย เพื่อให้ได้เวลา ละติจูด และ ลองกิจูด ทั้งหมดที่รองรับการสนิทลิปดา (พิลิปดา) ทั้งหมดของ ME+SA-NE = SU+MO-MC = AS ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ ต้องลองปรับจูนต่อไป
 

คราวนี้ลองใช้ค่าพิกัด 15N59 และ 101E35 เป็นค่าคงที่ แล้วเปลี่ยนเวลาจาก 10:01 ถึง 10:59 ดูผลการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

เป้าหมายของค่าเฉลี่ยที่ต้องการจะอยู่แถว ๆ ดังนี้

ME+SA-NE   SU+MO-MC   AS
315.xxxx          112.xxxx           202.xxxx

มาดูภาพย่านเวลาที่น่าสนใจกัน

จะเห็นว่าเราอาจปรับเวลาได้ในช่วง 10:38 - 10:42 น. จะทำให้ได้ค่า SU+MO-MC และ AS อยู่ที่ย่านที่มีโอกาสสนิทลิปดา (พิลิปดา) กับ ME+SA-NE ได้

จึงอาจจะทำการปรับ ละติจูด กับ ลองกิจูด ให้สมดุลกันเพียงพอ พร้อมด้วยเวลาที่แปรผันได้ในช่วงราว ๆ 4 นาที เราอาจหาค่าสนิทองศาของทั้งสามจุดนั้นได้ ก็อาจเป็นได้

กล่าวคือ สิ่งที่อยากจะเห็นนั้นคือ ME+SA-NE = SU+MO-MC = AS สนิทลิปดาที่สุด

มาดูตัวอย่างแนวโน้มพิกัดภูมิศาสตร์สักหน่อย ว่าจะเอียงไปทางละติจูด และลองกิจูดใด

ใช้พิกัด 14.32N, 101.10E

 
ใช้พิกัด 14.25.33 N, 101.16.46 E
 
 
หมายเหตุ: มีความดูเหมือนจะสมจริง หากมองว่า เครื่องบินน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นก่อนที่สัญญาณเรดาร์จะหายไปเล็กน้อย (สัญญาณหายไปตอนเวลา 10:42 น. ตามที่เชื่อได้ว่าน่าเชื่อถือที่สุด)

ดูแล้วแนวโน้มใช้พิกัด 14.32N, 101.10E จะสมดุลกว่า คือเบี่ยงเบนจากค่ากลางน้อยกว่า คือ SU+MO-MC = 112.8648 < 112.9590 และ AS = 202.4525 < 202.3378

อาจมองได้ว่าพิกัดน่าจะอยู่แถว <14N25 และ >101E16

Comments