คำสำคัญของโหราศาสตร์ยูเรเนียน

ชื่อระบบโหราศาสตร์ยูเรเนียนและระบบที่แตกแขนงไป
---------------------------------------------------------------------------
 
Hamburg School of Astrology สำนักโหราศาสตร์ฮัมบูร์ก
Uranian Astrology โหราศาสตร์ยูเรเนียน
Uranian System of Astrology ระบบโหราศาสตร์ยูเรเนียน
Cosmobiology คอสโมไบโอโลยี
 
ศัพท์สำคัญสำหรับโหราศาสตร์ยูเรเนียน
--------------------------------------------------------
Planetary Pictures พระเคราะห์สนธิ ดาวเข้ารูป ภาพดาว
Midpoints, Half-sums A/B ศูนย์รังสี กึ่งผลบวก
Sensitive Points, A+B-C จุดอิทธิพล จุดไหวตัว
Transneptunians (TNPs), Hypothetical Planets, Uranian Planets, Uranian Points ดาวทิพย์
Solar Arc Directions โค้งสุริยยาตร์
360 Degree Dial, 90 Degree Dial, 45 Degree Dial, 30 Degree Dial, ... จานหมุน 360 องศา, จานหมุน 90 องศา, ...
A/B = C ศูนย์รังสีเท่ากับดาวเดี่ยว  
A = B/C ดาวเดี่ยวเท่ากับศูนย์รังสี
A+B-C = D จุดอิทธิพลเท่ากับดาวเดี่ยว
A+B = C+D ผลบวกเท่ากับผลบวก
A-B = C-D ผลต่างเท่ากับผลต่าง
A/B = C/D ศูนย์รังสีเท่ากับศูนย์รังสี
A/B//C, A//B/C ศูนย์รังสีต่อศูนย์รังสี
A+B+C, A-B-C จุดอิทธิพลแบบพิเศษ
 
การผสมผสานและเพิ่มเติมเทคนิคที่มากขึ้น
-------------------------------------------------------------
Asteroids ดาวเคราะห์น้อย
Ceres ซีรีส
Pallas (Pallas Athena) พัลลัส (พัลลัส เอธีนา)
Juno จูโน
Vesta วีสตา (หรือเวสตา)
Chiron ไครอน
Bacchus (Transpluto) แบคคัส (ทรานส์พลูโต)
Vertex เวอร์เท็กซ์
Equatorial Ascendant ลัคนาศูนย์สูตร
Dimension, Plane มิติ, ระนาบ
 
หลักการที่คล้ายคลึงกันหรือเข้ากันได้
----------------------------------------------------
 
Secondary Progressions โปรเกรสชั่น
Harmonics ฮาร์โมนิกส์
Lunar Arc Directions โค้งจันทรยาตร์
Ascendant Arc Directions โค้งลัคนายาตร์
Vertex Arc Directions โค้งเวอร์เท็กซ์ยาตร์
Planetary Arc Directions โค้งดาวเคราะห์ยาตร์
 
คำสำคัญทางโหราศาสตร์อื่น ๆ ที่เข้ากันได้
------------------------------------------------------------
Geocentric Tropical Astrology ระบบโหราศาสตร์ที่อิงฤดูกาลและมองจากโลก
Astro*Carto*Graphy ระบบโหราศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การย้ายถิ่นฐาน
Birth-time Rectification การปรับแก้เวลาเกิด
Horoscope Chart, Natal Chart, Radix Chart ดวงชะตา ดวงกำเนิด
Horary Chart ดวงกาลชะตา
Synastry Chart ดวงสมพงศ์
Composite Chart ดวงเปรียบเทียบ
 
New Moon เดือนดับ
Full Moon เดือนเพ็ญ
Eclipse คราส
Solar Eclipse สุริยคราส
Lunar Eclipse จันทรคราส
 
SoLunar Return สุริยจันทรวรรษ
Solar Return ทินวรรษ
Lunar Return จันทรวรรษ
Solstice Points จุดตามแกนโลก จุดเปลี่ยนฤดูกาล
Solar Ingress อาทิตย์เข้าเขต (เช่น Capricorn Ingress, Cancer Ingress เป็นต้น)
Lunar Ingress จันทร์เข้าเขต
 
รายชื่อบุคคลสำคัญและมีบทบาทต่อโหราศาสตร์ยูเรเนียน
--------------------------------------------------------------------------------
Alfred Witte อัลเฟรด วิตเตอ (ออกเสียงแบบเยอรมัน)
Friedrich Sieggruen เฟรดริค ซิกกรึน
Ludwig Rudolph ลุดวิก รูดอล์ฟ
Herman Lefeldt เฮอร์มาน เลเฟลด์ท
Carl Perch คาร์ล เพิร์ช
Udo Rudolph อูโด รูดอล์ฟ
Roger A. Jacobson โรเจอร์ เอ. จาคอบสัน
Hans Niggemann ฮันส์ นิกเกมานน์
Ruth Brummund รูธ บรูมมูนด์
Rienhold Ebertin ไรนซ์โฮลด์ เอเบอร์ติน (ซ์ ในชื่อนั้นเป็นการออกเสียงแบบมีตัว s โดยคนเยอรมัน)
Richard Svehla ริชาร์ด สเวฮ์ลา
Karen Ober Savalan คาเรน โอเบอร์ ซาวาลาน
John Hawkins จอห์น ฮอว์กินส์
Sylvia Sherman ซิลเวีย เชอร์แมน
Jori Frank-Manske โจริ แฟรงค์-แมนส์เค
Emma Belle Donath เอ็มมา เบลล์ โดแน็ธ
Martha Lang-Wescott มาร์ธา แลง-เวสก็อตต์
Penelope Bertucelli เพเนโลเป เบอตูเซลลิ
Arlene A. Kramer อาร์ลีน เอ. เครเมอร์
Arlene Marcia Nimark อาร์ลีน มาร์เซีย ไนมาร์ค
Judi Vitale จูดี วีทอล์
Eileen Nauman ไอลีน นอแมน
Maria Kay Simms มาเรีย เคย์ ซิมมส์
Michael Harding ไมเคิล ฮาร์ดิง
Charles Harvey ชาร์ลส์ ฮาร์เวย์
Bill Meridian บิลล์ เมอริเดียน
Eleonora A. Kimmel อีลีโอโนรา เอ. คิมเมล
Nona Gwynn Press โนนา เกวนน์ เพรส
Lietta Catoni ลิเอ็ททา คาโทนิ
Meira B. Epstein เมรา บี. เอพสเตน
Edith Hathaway อีดิธ ฮัทธาเวย์
Carole DeMott Devine แครอล เดอมอทท์ ดีไวน์
Noel Tyl โนเอล ทิล
Michael Munkasey ไมเคิล มันคาเซย์
Bruce Scofiled บรูซ สคอฟิลด์
Dave Campbell เดฟ แคมพ์เบลล์
Don McBroom ดอน แมคบรูม
Gary Christen แกรี คริสเตน
Doug Kellogg ดัก เคลลอกก์
Comments