เก็บจากทวิตเตอร์ เรื่องการทำนายการเมือง

ติดตามได้ที่ทวิตเตอร์ http://twitter.com/Uranian

2010-10-20 14:39:31
Uranian: โหราศาสตร์:
ภาพดวงประเทศไทย 20 ต.ค. 2501
รัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์
ธนรัชต์ http://yfrog.com/ngtf6mj แกน SUt/SUr #astrology

2010-10-16 13:30:41
Uranian: 26 ต.ค. - 4 พ.ย. มะรู้ว่าไทย
หรือโลกล่ะ (หรือทั้งคู่)
จะมีเรื่องร้ายๆ อ่ะ
(น้ำท่วม, ทองตก,
ตลาดหุ้นร่วง, ฯลฯ) #astrology

2010-10-14 00:58:08
Uranian: จอมพล ถนอม กิตติขจร เกิด
11 ส.ค. 2454 http://yfrog.com/6h10oykj เสียชีวิต 16
มิ.ย. 2547 http://yfrog.com/66cvgj #astrology

2010-10-14 00:31:30
Uranian: โหราศาสตร์: 14 ต.ค. 16
กรุงเทพฯ http://yfrog.com/jovp3uj SU.UR.PO.CU=VE.NE=CH
ดาวเรียกว่า
กลุ่มปัญญาชนผู้น่าชื่นชม
#astrology

2010-10-11 07:20:32
Uranian: โหราศาสตร์:
รายการดาวทำมุมสัมพันธ์ประจำวัน
ในช่วงการสลายการชุมนุม
แยกราชประสงค์ 13-19 พ.ค. 2553
http://bit.ly/aIXCW6 #astrology

2010-10-11 07:18:59
Uranian: โหราศาสตร์:
รายการดาวทำมุมสัมพันธ์ประจำวัน
ในช่วงการสลายการชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์
13-19 พฤษภาคม 2553 http://t.co/STReZJv via @AddThis

2010-10-09 06:13:59
Uranian: โหราศาสตร์: ต.ค.2553 วันดีๆ
ได้แก่ 11-12 รองลงไป 13-14
วันร้ายๆ ได้แก่ 15-17 รองลงไป
18-20 ร้ายๆ อีก 26-28 #astrology

2010-09-28 21:17:03
Uranian: ช่วง 5-8 ต.ค. ดวงนายกฯ
ไม่ค่อยดี 22-25 ต.ค.
ประเทศไทยไม่ค่อยดี จับตา SET
ส่งสัญญาณนำช่วง 19-20 ต.ค.
พร้อมอเมริกา #astrology

2010-09-27 01:08:25
Uranian:
เมื่อวานได้คุยกับเพื่อนนักโหราศาสตร์
ภายใต้สมมติชุด1
คิดว่าจะมีเรื่องใหญ่สิ้น
มี.ค.-ต้น เม.ย.
ถ้าไม่...ก็คงเลือกตั้ง #astrology

2010-09-26 23:34:23
Uranian: โหราศาสตร์:
ศึกษาดาวจรปัจจุบันภายใน 1
วัน
จากเหตุการณ์สำคัญในวันนั้น
- กรณีประเทศไทย 10/04/2553 http://bit.ly/aYmfzd
#astrology
Comments