เก็บจากทวิตเตอร์: "จารึกเนินสระบัว" วันพุธ (มรเตง) แรม 1 ค่ำ เดือนเจ็ด ฉลูนักษัตร พ.ศ. 1304 (ค.ศ. 761 ตรงกับมหาศักราช 683)

ข้อมูลจากหนังสือ "อักษรไทยมาจากไหน?" ของ สุจิตต์ วงษ์เทศ พิมพ์ครั้งแรก ก.ค. 2548 ราคา 220 หน้า 45 กล่าวถึง "จารึกเนินสระบัว" พบที่ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี เขียนด้วยอักษรปัลลวะ (อักษรอินเดียใต้) และ ภาษาขอม สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย มี 27 บรรทัด ข้อความตอนต้นระบุชื่อ "พุทธสิระ" ประดิษฐานพระศาสดาไว้เมื่อวันพุธ แรม 1 ค่ำ เดือนเจ็ด พ.ศ. 1304 (ค.ศ. 761 ตรงกับมหาศักราช 683)

 

เชื่อได้ว่า "พุทธสิระ" ไม่ใช่ภิกษุพื้นเมืองสุวรรณภูมิ หากเป็นชาวสิงหลจากลังกาทวีปเดินทางเข้ามาสมัยนั้น เป็นปราชญ์อักษรศาสตร์ ถึงขนาดรจนากวีนิพนธ์เป็นภาษามคธ เป็นคำฉันท์วสันตดิลกเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เมื่อ แรม 1 ค่ำ เดือน 7 วันพุธ (มรเตง) ฉลูนักษัตร

แรม 1 ค่ำ จันทร์ จะเลยจุดเล็งอาทิตย์ไปหน่อย เพราะจันทร์เล็งอาทิตย์คือขึ้น 15 ค่ำ หรือเพ็ญเต็มดวง (Full Moon)

เดือน 7 ทางจันทรคติ ก็จะตกราวๆ มิ.ย. (เดือน 6 สุริยคติ) และถูกบังคับด้วยว่าต้องเป็นวันพุธ ตรวจสอบแล้วพบว่า ในปีนั้นมีวันเดียว ก็คือจะเป็นวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 1304 (ค.ศ. 761) เป็นวันพุธ ใกล้แรม 1 ค่ำที่สุด ซึ่งก็น่าจะเป็นเดือน 7 ใกล้ที่สุดด้วย

ตั้งดวงโดยใช้เวลา "เที่ยงแท้" คือเมอริเดียนกุมอาทิตย์ ก็ประมาณ 12:15 น. บ่งชี้ถึงจุดมุ่งหมายแห่งวัน


อาทิตย์ 90 พลูโต 45 อังคาร 22:30 มฤตยู และ โครโนส^จันทร์ บ่งชี้การใช้กำลัง (สลัก ตอก แกะ ทำจารึกขึ้น) ด้วยอารมณ์อันสูงส่ง

ศุกร์ กุม เนปจูน ด้วยความรัก ความเชื่อ ทางศาสนา, พุธ กุม วีสตา โดยความคิด การอุทิศตน ด้วยศรัทธา, เซอุส กุม ฮาเดส ให้เป็นโบราณวัตถุ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

http://kanchanapisek.or.th/kp8/pjb/pjb603f.html 
http://www2.sac.or.th/databases/jaruk/th/main.php?p=ZGV0YWls&id=193 

Comments