การดูดวงประจำวันด้วย Mp และเพื่อนพ้อง XXp

การดูดวงประจำวันจาก Mp ซึ่งมีชื่อเต็มว่า เมอริเดียนจรสุริยคติประจำวัน คำนวณได้จากสูตร MCv+SUt-SUr ใช้สำหรับดูดวงประจำวัน แสดงถึงเหตุการณ์สำคัญในวันหนึ่ง ๆ ได้ แต่เวลาเกิดจะต้องแน่นอน ผ่านการทดสอบมาแล้วว่าถูกต้อง (ภายใน 4 นาที หรือยิ่งถึงระดับวินาทีก็ยิ่งดี)

เราอาจคิดเลียนแบบจุด Mp ในทำนองเดียวได้อีกมาก เช่น

• ดูเรื่องร้ายประจำวัน ก็สร้างจุด SAp ขึ้นมาใช้งาน โดยหาได้จาก SAv+SUt-SUr 
• ดูเรื่องดี (โชคลาภ, ความสำเร็จ) ประจำวัน ก็สร้างจุด JUp ขึ้นมาใช้งาน โดยหาได้จาก JUv+SUt-SUr
เป็นต้น
 
ซึ่งเราสามารถนำ ME, VE, MA, NE, UR, PL มาเลียนแบบทำเป็น MEp, VEp, MAp, NEp, URp, PLp ได้อีกเช่นกันเพื่อดูเรื่องอื่น ๆ เฉพาะเรื่องนั้น ๆ ในแต่ละวันเพื่อนำไปตรวจทานกับ Mp อีกครั้งหนึ่ง
 
บันทึกเมื่อ: วันพฤหัสบดี ที่ 13 มีนาคม 2551 13:34:54 น.  
Comments