หุ้นไทยร่วงแรง 8% โวลุ่มหนาแน่น 14-15 ต.ค. 2552

ภาพดาว ซึ่งใช้มุมเล็กสุด 90 องศา จะได้ข้อมูลแรง ๆ ซึ่งเป็นภาพรวมอย่างนี้
 
 
 
ภาพดาว ซึ่งใช้มุมเล็กสุด 45 องศา จะได้ข้อมูลในรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น
 
 
 
ภาพข้างต้น ส่วนหนึ่งถึงแสดงการทำมุมของ SU t ที่กวาดเอาโครงสร้างร้าย เช่น SU/HA t เข้ากับแกนของตลาดหุ้น ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ต่อเนื่อง 15 และ 16 จึงหลุดระยะวังกะออกไป
Comments