โหราศาสตร์...ก็เหมือนกับอะไรหลาย ๆ อย่าง...และอะไร ๆ อีกหลาย ๆ อย่าง ตอน 1

โหราศาสตร์...เป็นปรัชญา คือการเก็งความจริง ไปจนถึงการเข้าใจความจริงตามธรรมชาติหรือในธรรมชาติ โหราศาสตร์จึงเป็นเรื่องกว้าง และกว้าง ๆ เป็นของเรื่องการคิดจากการสังเกตความเป็นไปของสิ่งต่าง ๆ เทียบเคียงสิ่งหนึ่งเข้ากับสิ่งอื่นที่รู้แล้วเข้าใจแล้ว เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ที่ขยายขอบเขตการอธิบายให้มากขึ้น

ต่อไปนี้เป็นการคาดเดาที่มาของโหราศาสตร์...

แต่โบราณ โหราศาสตร์ถือได้ว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุด เพราะคนที่รู้โหราศาสตร์ก็คือนักปราชญ์ ผู้รู้เข้าใจชีวิตและความเป็นไปของธรรมชาติมากกว่าคนอื่น จนคนอื่นพากันทึ่ง เชื่อถือศรัทธา เป็นที่มาของลาภที่เขาเอามาให้เพื่อจะปรึกษาขอรู้บ้า้ง ทั้งในหลักและผล คราวนี้ก็ต้องพยายามตอบสรรพปัญหาบรรดาที่พากันมาถามให้ได้ เพื่อไม่ให้เสียศรัทธา ที่ไม่รู้ก็ต้องเดา คาด เก็ง เกิดเป็นการพยากรณ์ขึ้นเป็นวิชาต่างหาก จากความรู้ที่เป็นจริงเดิม กลายเป็นรู้โดยพยากรณ์ เมื่อมันดีที่พยากรณ์ได้ในสิ่งอันไม่รู้ ก็สนุก วิชาพยากรณ์จึงเป็นเอกเทศ ตั้งตนขึ้นได้เลย

USpic

สัมมา..มัชฌิมา..ทางสายกลาง..นั้นมีความเป็นสากลในทางกรอบความคิด แต่ในทางปฏิบัตินั้นมีความเฉพาะของแต่ละคน อยู่ที่ความ "พอดี" แก่ตน

โหราศาสตร์มีหลักการ..กลาง..ที่เป็นสากลอยู่ ทางปฏิบัตินั้นมีความเฉพาะสำหรับแต่ละคน อวิชชา..ความหลง..คลาดเคลื่อน..มีแทรกมาตลอดกาล

โหราศาสตร์ยูเรเนียนสางสิ่งที่ไม่เห็นพร้องกันออกไป เพราะสรุปไม่ได้ แต่ไม่อาจบอกว่าผิด (เคล็ด เกณฑ์ ฯลฯ) เอาไว้แต่สิ่งที่เห็นตรงกัน

Astrology should work it outer, viewable and touchable instead of hidden or inner drives that can be said anything but useless.

Astrology would be very less useful if cannot predict events and instead uses psychology to explain to left or right with tactical wording!

แปลว่า

วิชาโหราศาสตร์จะมีประโยชน์น้อยอย่างยิ่งหากใช้พยากรณ์เหตุการณ์ไม่ได้ ต้องใช้จิตวิทยามาอธิบายเฉไฉด้วยภาษากึ่ง ๆ กลาง ๆ ร่ำไป

นักคิดอาจทำอาหารให้ดูเป็นเรื่องซับซ้อนยุ่งยาก เพื่อให้ดูว่าตัวเองฉลาดและเข้าใจอาหารมากกว่าคนอื่นแค่ไหน แต่ไม่อาจปรุงอาหารให้อร่อย บางคนก็ทำอาหารช้าแต่อร่อย บางคนช้าไม่อร่อย บางคนเร็วแต่อร่อย เพราะเขาอาจทำอย่างฉลาดกว่าหรือมีเทคนิคที่ดีช่วย บางคนเร็วแต่ไม่อร่อย

ประเพณีหรือพิธีกรรมทำให้สิ่งต่าง ๆ เป็นจริงขึ้นมาได้ แต่เราต้องไม่เข้าใจมัน เพราะเพียงแต่ต้องศรัทธามัน!

ศาสนามีหลายระดับหรือแบบ ศาสนาแห่งศรัทธาเชื่อมั่น ศาสนาแห่งวินัยที่เข้มงวด ศาสนาแห่งปัญญาที่มุ่งเข้าใจแจ่มแจ้ง โหราศาสตร์ก็เช่นกัน

เราใช้หลายวิถีทางในการเข้าใจโหราศาสตร์ จากสิ่งที่เชื่อ รู้ หรือเข้าใจแล้วในแต่ละยุคสมัย เดิมเชื่อผี เชื่อเทพ เชื่อไสย เราก็เอาใช้

ในยุคนี้เราเชื่อวิทย์ ฟิสิกส์ เคมี ดนตรี เราก็เอามาใช้ ทั้งกลศาสตร์ เวกเตอร์ คลื่น ควันตัม ตารางธาตุ ระดับคีย์โน้ต สมมาตรธรรมชาติ

เหมือนที่เราเชื่อคาร์ล กุสตาฟ ยุง เราก็เอาความสมคล้อย (Synchronicity) มาใช้อธิบายความเป็นไปบนฟ้ากับคน จิตวิทยาก็มีผู้เชื่อกันมาก

เคยมีการคลั่งโหราศาสตร์แนวจิตวิทยาอยู่พักใหญ่จนมาถึงปัจจุบัน ส่วนหนึ่งก็เพราะมันเป็นเครื่องกำบังให้ได้สำหรับการทายผิดหรือเลียงทาย

มีเหตุผลดี ๆ จากจิตวิทยาเยอะที่จะใช้อ้างเพื่อแก้ตัวเมื่อทายผิดหรือเลี่ยงที่จะไม่ทายเหตุการณ์ได้ ที่น่าฟังมากคือเราเป็นคน เลือกได้

ในแง่ของความเชื่อ โหราศาสตร์จึงมีนัยแห่งความเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่น (Local) อยู่มาก ในแง่ของความจริง มีโหราศาสตร์ที่เป็นสากลอยู่

กรอบความคิดที่ว่าเราสามารถเลือกที่จะทำหรือไม่ทำอะไรได้นั้น (อะไร ๆ ก็อยู่ที่เรา) ขายได้ดีกว่า...ที่ว่าอะไร ๆ ได้ถูกกำหนดมาแล้ว

กฏแห่งกรรม..ต้องชัดแจ้ง มันแปลว่า กรรมใหม่คือสิ่งที่เราเลือกได้ แต่จะปฏิเสธกรรมเก่าที่เกิดไปแล้วมากมายไม่ได้ ไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่

เวลาที่ลำบากเราจะเลือกเชื่อกรรมเก่า/สิ่งที่กำหนดมาแล้ว เพราะเราไม่อยากโทษตัวเอง เวลาที่เราสดชื่น เราจะเลือกเชื่อว่าเราบงการได้

เลิกโทษคนอื่น คุณจะเห็นกรรมเก่า เลิกปกป้องตัวเอง คุณจะเห็นสิ่งที่คุณทำ เห็นข้อผิดพลาดของสิ่งต่าง ๆ คุณจะรู้ว่าคุณบงการได้น้อยมาก

ในภาษาไทยเราค่อนข้างสับสน เช่น เราเรียก วิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่กลับเรียก นิติเวชวิทยาศาสตร์ คือเราใช้การสร้างศัพท์ใหม่แบบไทยและบาลีสันสกฤตผสมวิธีกันไปหมด ในวิธีแบบภาษาไทย เราใส่คำขยายไว้ข้างหลังก็น่าจะแปล Forensic Anthropologist ว่า นักมานุษยวิทยานิติเวช และ Forensic Astrology ว่า โหราศาสตร์นิติเวช

การทำความเชื่อให้ตรงกับความจริง คือรู้แจ้ง การทำความจริงให้ตรงกับความเชื่อ เรียกว่าหลอกตัวเอง หลง อวิชชา มีที่หมายคืออบายภูมิ

--------------------------------------------------------------------------------

ทุกอย่างเป็นความเชื่อ! เป็นความคิดเห็น!

(เรื่องนี้ขุดมาจากความคิดที่ล่องลอยอยู่ใน http://twitter.com/uranian แบบคิดแล้วก็เขียนไปเรื่อย ข้อมูลหายไป พบชุดสำเนาที่ http://noknok.sanook.com/uranian ซึ่งเลียนแบบ Twitter แต่เป็นของไทยทำ สามารถดึงข้อความจาก Twitter, YouTube มาแสดงได้ พร้อมส่ง SMS แจ้งให้ทราบเมื่อมีข้อความใหม่มาถึง)

Comments