โหราศาสตร์ยูเรเนียน: ประเทศไทย รายสัปดาห์ วันที่ 8-14 มิถุนายน 2552

ลองมาเฝ้าดูเหตุการณ์ในแต่ละสัปดาห์เทียบกับข้อมูลจากจักรวาลดูกันสักระยะ โดยที่เมื่อจะเขียนเป็นสัปดาห์ก็ต้องนิยามก่อนว่า สัปดาห์ในที่นี้คืออะไร

เท่าที่สังเกตดูนั้น วันเสาร์-อาทิตย์ เป็นวันหยุด ประเทศและผู้คนก็มักจะเงียบ ๆ โดยเฉพาะการเข้าดูเวบต่าง ๆ ที่เป็นข่าวสารใหม่ ๆ อัพเดต ๆ รวมทั้งบล็อก OKnation.net นี้ด้วย แต่ถ้ามีการประชุมสำคัญของประเทศ ก็ต้องจับตามอง ก็เลยจะขอนิยามคำว่า สัปดาห์ในที่นี้ว่า เริ่มจากวันจันทร์ของสัปดาห์ไปสิ้นสุดวันอาทิตย์ ถือเป็นข้อกำหนดใช้เพื่อแสดงข้อมูลเป็นช่วง ๆ ไป

แต่อย่างไรก็ดี การที่เราไปแบ่งมันว่าสัปดาห์นั้นสัปดาห์นี้ด้วยวันที่เท่าใดถึงวันที่เท่าใดนั้น เราคิดแบ่งไปเองทั้งนั้น โลกและเวลามันไม่รู้เรื่องกับผู้แบ่งด้วยเลย เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมันก็กระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นปกติ มิได้แยกแยะว่าต้องเกิดในวันจันทร์ต้นสัปดาห์ ไปสิ้นสุดเอาวันศุกร์ปลายสัปดาห์ แล้วหยุดเสาร์-อาทิตย์ แล้วค่อยว่ากันใหม่ในวันจันทร์ 

กล่าวคือรอยต่อระหว่างสัปดาห์นั้นก็มีความแรงของข้อมูลที่ใช้บ่งชี้อย่างต่อเนื่องกันไปด้วย ดังนั้นให้เกลี่ยข้อมูลของปลายสัปดาห์ก่อนมารวมกับข้อมูลในต้นสัปดาห์ปัจจุบันด้วยเสมอ และข้อมูลของปลายสัปดาห์นี้ก็เกลี่ยให้ต่อเนื่องไปยังต้นสัปดาห์หน้าด้วยเช่นกัน

มาดูข้อมูลประจำสัปดาห์นี้กันเลย คือวันที่ 8-14 มิถุนายน 2552 (ซึ่งเมื่อเริ่มเขียนเป็นตอนแรกนี้ก็กลางสัปดาห์คือวันที่ 11 มิถุนายน 2552 แล้ว ก็เลยยังไม่มีข้อมูลของปลายสัปดาห์ก่อนมาเกลี่ยรวมด้วย ก็ค่อยไว้ดูสัปดาห์หน้าต่อไป)

ASv = MC/SA วันที่ 08/06/2552 = EQ r จุดเจ้าชะตา = AS v1 จุดเจ้าชะตา = UR v1 = AR v1 จุดเจ้าชะตา = JU v1 = VX v2 จุดเจ้าชะตา = HA v2 = VU v2 = PO p = CH p = UR t = VT t โดยที่ PO r = PO p และ  = CEr/CEv1 = VEr/VEv2 = NOr/NOv2 จุดเจ้าชะตา = URt/URv1 = PLt/PLv1 = POr/POp = CHr/CHp

พลอยมีทุกข์ไปกับผู้อื่นด้วย พลัดพรากทางกาย

ARv/NE = SA วันที่ 08/06/2552 = JN v1 = ME v1 = CE v2 = AP v2 = SA p และ  = MOr/MOt จุดเจ้าชะตา = NOr/NOt จุดเจ้าชะตา = MAr/MAv1 = JUr/JUv2 = URr/URv2 = PAt/PAv1 = CHt/CHv1 = JUr/JUp = SAr/SAp
ซึ่ง AR/NE r ไม่ถึงดาวเดี่ยวใด ๆ

สิ้นสุดการเพ้อฝันหรือความฝันหวานอย่างหนึ่ง สูญเสียเพราะการโกง โรคติดต่อ

ARv2/EQ = UR วันที่ 08/06/2552, = AR/EQ r ครบวงจร, = AR/EQ t ครบวงจร = AR r แขนถึงแกน จุดเจ้าชะตา = AS r จุดเจ้าชะตา = KR v1 = MA v1 = EQ v2 แขนถึงแกน = PA v2 = AP v2 = PO v2 = AR p แขนถึงแกน = VT p = AR t แขนถึงแกน และ  = ARr/ARt แขนถึงแกน จุดเจ้าชะตา = APr/APt = JNr/JNt = SAr/SAv1 = CEr/CEv2 = EQt/EQv1 แขนถึงแกน จุดเจ้าชะตา = VXt/VXv1 จุดเจ้าชะตา = PLt/PLv2 = URt/URv2 = ARr/ARp แขนถึงแกน จุดเจ้าชะตา
ซึ่ง AR/EQ r ไม่ถึงดาวเดี่ยวใด ๆ
$$ ในการแปล ได้แทนที่ EQ ด้วย AS $$
เหตุการณ์ฉับพลันซึ่งเกิดขึ้นแก่บุคคลจำนวนมาก โรงงานอุตสาหกรรม วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว

VXv2 = AS/VU วันที่ 09/06/2552, = AS/VU t ครบวงจร = EQ r จุดเจ้าชะตา = JU v1 = AR v1 จุดเจ้าชะตา = AS v1 แขนถึงแกน = UR v1 = VX v2 จุดเจ้าชะตา = VU v2 แขนถึงแกน = HA v2 = PO p = CH p = VT t = UR t โดยที่ PO r = PO p และ  = VEr/VEv2 = NOr/NOv2 จุดเจ้าชะตา = URt/URv1 = PLt/PLv1 = POr/POp = CHr/CHp
AS/VU
ผู้อื่นมีความเหนือกว่า ประสบความรุนแรงจากผู้อื่น

VXv = KR/EQ วันที่ 09/06/2552, = VX t ครบวงจร = HA v1 = VU v1 = VX v1 จุดเจ้าชะตา = PA p = VX p จุดเจ้าชะตา = SU t จุดเจ้าชะตา = VX t จุดเจ้าชะตา = PA t = VE t = NE t = CH t = ZE t = ME t = AD t โดยที่ ZE r = ZE t และ  = BAr/BAt = ZEr/ZEt = CEr/CEt = MCr/MCv1 จุดเจ้าชะตา = VTr/VTv2 = MAt/MAv2 = VUt/VUv2 = NEt/NEv2 = NOr/NOp จุดเจ้าชะตา

เกี่ยวข้องกับรัฐหรือผู้ปกครอง

MCv = MA/PL วันที่ 09/06/2552, = MC t ครบวงจร = MO r จุดเจ้าชะตา = AD v1 = MC v1 จุดเจ้าชะตา = JN v2 = ME v2 = NE v2 = ZE p = NE p = AS p จุดเจ้าชะตา = CU p = MC t จุดเจ้าชะตา = CU t โดยที่ ZE r = ZE p และ  = CUr/CUt = CEt/CEv1 = ZEr/ZEp

ผู้จัดหน่วยต่าง ๆ ผู้วางแผน ทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ดำเนินการสลับกันไป (BL: ผู้วางแผนงาน)

VX-v-AD วันที่ 09/06/2552 = VX r แขนถึงแกน จุดเจ้าชะตา = MC r จุดเจ้าชะตา = PA v1 = PO v1 = CH v1 = EQ v1 จุดเจ้าชะตา = ZE v2 = MO v2 จุดเจ้าชะตา = CU v2 = MA p = EQ p จุดเจ้าชะตา = MC p จุดเจ้าชะตา = PL p = VU p = BA t = MO t จุดเจ้าชะตา = AS t จุดเจ้าชะตา = MA t โดยที่ VU r = VU p และ  = VEr/VEt = VTr/VTt = PLr/PLv1 = NOr/NOv1 จุดเจ้าชะตา = SAt/SAv1 = ADt/ADv2 แขนถึงแกน = VUr/VUp
VX-v-AD = MC (R)
AA: เจ้าชะตาพบกับความบีบคั้น อึดอัด ถูกทำให้แน่นิ่ง หรือตาย

ME-v-KR วันที่ 09/06/2552 = VX r จุดเจ้าชะตา = NO r จุดเจ้าชะตา = AP v1 = CE v1 = CU v2 = MO p จุดเจ้าชะตา = EQ p จุดเจ้าชะตา = HA p = JN t = PO t โดยที่ HA r = HA p และ  = KRr/KRt แขนถึงแกน = SAr/SAt = CHr/CHv1 = PAr/PAv1 = POr/POv1 = MCr/MCv2 จุดเจ้าชะตา = ADr/ADv2 = HAt/HAv1 = VTt/VTv2 = VEt/VEv2 = ASr/ASp จุดเจ้าชะตา = HAr/HAp

ปัญญาความคิดอันสูงส่ง ลักษณะความคิดอันสูงส่ง ความคิดสูงส่ง ความคิดสูง ความคิดที่สำคัญยิ่ง สูตรมูลฐานสำหรับผู้นำทางปัญญาผู้ยิ่งใหญ่ ความซื่อสัตย์ อำนาจการสอบสวนของรัฐ (AA: ความเคลื่อนไหวในฝ่ายศาล)

SAv/PL = PO วันที่ 09/06/2552 = EQ r จุดเจ้าชะตา = JU v1 = AR v1 จุดเจ้าชะตา = AS v1 จุดเจ้าชะตา = UR v1 = AD v2 = VX v2 จุดเจ้าชะตา = MC v2 จุดเจ้าชะตา = VU v2 = JN p = VT t และ  = HAr/HAt = CEr/CEv1 = PLr/PLv2 แขนถึงแกน = NOr/NOv2 จุดเจ้าชะตา = SAt/SAv2 แขนถึงแกน = CHr/CHp
ซึ่ง SA/PL r ไม่ถึงดาวเดี่ยวใด ๆ

พัฒนาการทางหลักการศึกษาอบรม พลัดพรากจากเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาอบรม จากเรื่องที่เกี่ยวกับลัทธิศาสนา หรือจากเรื่องที่เกี่ยวกับปรัชญาชีวิต พลัดพราก ทางปัญญาทีละน้อย ๆ

MOv = JU/AD วันที่ 09/06/2552 = ZE v1 = MO v1 จุดเจ้าชะตา = CU v1 = VT v1 = MA v2 = UR p และ  = SUr/SUv1 จุดเจ้าชะตา = KRr/KRv2 = MEt/MEv1 = SUr/SUp จุดเจ้าชะตา = MEr/MEp

สตรีผู้มีความรู้สึกเป็นสุขเมื่ออยู่สันโดษ ความสุขอันเกิดจากการวางเฉยและการสมาธิ วงการปิดเล็ก ๆ ในสาธารณชน

PO-v-BA วันที่ 09/06/2552 = MC r จุดเจ้าชะตา = NO v1 จุดเจ้าชะตา = PA v1 = PO v1 แขนถึงแกน = VE v1 = CH v1 = ZE v2 = BA v2 แขนถึงแกน = VT v2 = SU v2 จุดเจ้าชะตา = MO v2 จุดเจ้าชะตา = AD p = MC p จุดเจ้าชะตา = PL p = VU p = BA t แขนถึงแกน = AS t จุดเจ้าชะตา = MO t จุดเจ้าชะตา โดยที่ AD r = AD p และ  = HAr/HAv1 = VUr/VUv1 = VXr/VXv1 จุดเจ้าชะตา = CUr/CUv2 = KRt/KRv1 = BAt/BAv2 แขนถึงแกน = CEt/CEv2 = MCr/MCp จุดเจ้าชะตา = ADr/ADp = VXr/VXp จุดเจ้าชะตา

ASv2/NE = ME วันที่ 09/06/2552 = BA v1 = VT v1 = SU v1 จุดเจ้าชะตา = SA v2 = NO p จุดเจ้าชะตา = JU p = SU p จุดเจ้าชะตา = KR t โดยที่ KR r = KR t และ  = MAr/MAv2 = ASt/ASv1 แขนถึงแกน จุดเจ้าชะตา = PAt/PAv2 = CHt/CHv2 = VTr/VTp
ซึ่ง AS/NE r ไม่ถึงดาวเดี่ยวใด ๆ
และ ASv2/NE = KR r (โดยที่ AS/NE r = KR r)

กระทำการหลอกลวงร่วมกับผู้อื่น ผู้อื่นหลอกลวงหรือล่อลวงโดยใช้คำพูด พระผู้เป็นเจ้ามอบภาษาให้แก่มนุษย์มา ก็เพื่อที่จะให้มนุษย์ซ่อนความคิดของเขาเอาไว้ (AA: สภาพแวดล้อมที่มีน้ำอันเคลื่อนไหว)
ถ้า = มร คิดถึงความไม่ซื่อของผู้อื่นหรือถูกเขาหลอกลวงเอา
ถ้า = อง เป็นปากเสียงกันเกี่ยวกับเรื่องความผิดพลาดหรือการปฏิเสธของผู้อื่น

MO-v-PL วันที่ 09/06/2552 = MC r จุดเจ้าชะตา = VE v1 = PL v1 แขนถึงแกน = CH v1 = NO v1 จุดเจ้าชะตา = VT v2 = SU v2 จุดเจ้าชะตา = MO v2 แขนถึงแกน = ZE v2 = BA v2 = MC p จุดเจ้าชะตา = AD p = AS t จุดเจ้าชะตา = BA t = JU t โดยที่ AD r = AD p และ  = VXr/VXv1 จุดเจ้าชะตา = VUr/VUv1 = CUr/CUv2 = ZEt/ZEv2 = CEt/CEv2 = BAt/BAv2 = VXr/VXp จุดเจ้าชะตา = ADr/ADp

ความรู้ความเข้าใจ สภาวะการที่ไม่มั่นคงในสาธารณชน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันสิ้นสุด การเปลี่ยนแปลงของสาธารณชนหรือการเปลี่ยนแปลงประจำชั่วโมง พัฒนาการของมันสมองและของต่อมต่าง ๆ

VUv/AP = KR วันที่ 10/06/2552, = VU/AP t ครบวงจร, = KR t ครบวงจร = SU v1 จุดเจ้าชะตา = BA v1 = UR v2 = AS v2 จุดเจ้าชะตา = AR v2 จุดเจ้าชะตา = SU p จุดเจ้าชะตา = JU p = NO p จุดเจ้าชะตา = AP t แขนถึงแกน = KR t และ  = NEr/NEv1 = JNr/JNv1 = POt/POv1 = JUt/JUv1 = VXt/VXv2 จุดเจ้าชะตา = EQt/EQv2 จุดเจ้าชะตา = PAr/PAp
ซึ่ง VU/AP r ไม่ถึงดาวเดี่ยวใด ๆ
และ VUv/AP = ME r (โดยที่ VU/AP r = ME r)

ความสามารถอันน่าเกรงขาม อาศัยความสามารถนำไปสู่ความสำเร็จ ความรุ่งเรืองที่พิเศษ ความสำเร็จเป็นพิเศษ

CEv = VE/HA วันที่ 10/06/2552, = VE/HA t ครบวงจร = NO r จุดเจ้าชะตา = AP v1 = CE v1 = MC v2 จุดเจ้าชะตา = MO p จุดเจ้าชะตา = HA p แขนถึงแกน = PO t = JN t โดยที่ HA r = HA p และ  = SAr/SAt = EQr/EQv1 จุดเจ้าชะตา = PAr/PAv1 = POr/POv1 = HAt/HAv1 แขนถึงแกน = VEt/VEv2 แขนถึงแกน = ASr/ASp จุดเจ้าชะตา = EQr/EQp จุดเจ้าชะตา = HAr/HAp แขนถึงแกน

AA: ถูกจำกัดบริเวณ, มีความสุขในชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลหรือขาดการติดต่อกับผู้อื่น

NOv/UR = NE วันที่ 10/06/2552 = ZE v1 = VT v1 = MO v1 จุดเจ้าชะตา = MA v2 = UR p แขนถึงแกน และ  = KRr/KRv2 = MEt/MEv1 = MEr/MEp
ซึ่ง NO/UR r= SU r จุดเจ้าชะตา

มีพันธะโดยฉับพลันกับมรดกที่ไม่น่าพอใจ ต้องเข้ารับทำสิ่งที่ก่อความสับสนวุ่นวายเป็นอย่างยิ่ง เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สับสนวุ่นวาย กลายเป็นพ่อหม้ายหรือแม่หม้ายโดยฉับพลัน (AA: พลัดพรากจากหมู่คณะโดยฉับพลันทันใด)

JUv = HA/CE วันที่ 10/06/2552 = EQ r จุดเจ้าชะตา = JU v1 = UR v1 = AS v1 จุดเจ้าชะตา = VU v2 = MC v2 จุดเจ้าชะตา = AD v2 = VX v2 จุดเจ้าชะตา = JN p = VT t และ  = HAr/HAt แขนถึงแกน = APr/APv1 = CEr/CEv1 แขนถึงแกน = NOr/NOv2 จุดเจ้าชะตา = PLr/PLv2 = HAr/HAv2 แขนถึงแกน = KRt/KRv2 = SAt/SAv2 = CHr/CHp

ลำไส้ใหญ่แตก, แม่หม้ายผู้ร่าเริงเบิกบาน แม่หม้ายผู้เสพกัญชา, ปัญหาทางโภชนาการซึ่งเกี่ยวข้องกับการกินมากเกินไป (AA: ความเสียหายจากก้อนหรือกลุ่มที่กระจายออกเพราะการที่มีมากเกินไป)

ASv2/VE = JU วันที่ 10/06/2552 = AS r แขนถึงแกน จุดเจ้าชะตา = MA v1 = CH v2 = EQ v2 จุดเจ้าชะตา = VE v2 แขนถึงแกน = PO v2 = PA v2 = VT p = CE p = HA t และ  = SAr/SAv1 = APr/APv2 = CEr/CEv2 = NOt/NOv1 จุดเจ้าชะตา = MCt/MCv1 จุดเจ้าชะตา = MOt/MOv1 จุดเจ้าชะตา
ซึ่ง AS/VE r ไม่ถึงดาวเดี่ยวใด ๆ

เป็นพระเอกผู้มีโชคในความรัก ประสบการณ์ที่น่าพอใจและเป็นโชคร่วมกับผู้อื่น

NEv = ME/UR วันที่ 10/06/2552 = NE v1 = JN v1 = JU v2 = KR p = PL t = VU t = CE t และ  = EQr/EQt จุดเจ้าชะตา = KRr/KRv1 = ARr/ARv2 จุดเจ้าชะตา = MCt/MCv2 จุดเจ้าชะตา = JNt/JNv2 = MOt/MOv2 จุดเจ้าชะตา = ARt/ARv2 จุดเจ้าชะตา = APt/APv2 = MOr/MOp จุดเจ้าชะตา

คำขอร้องที่ไร้ผล การใช้ความคิดแบบตรรกศาสตร์ในเรื่องที่เกี่ยวกับอภิปรัชญา (AA: การเคลื่อนไหวหรือเลื่อนไหลอย่างฉับพลันแต่ไม่มั่นคง)

PL-v-BA วันที่ 10/06/2552 = AR r จุดเจ้าชะตา = KR v1 = ME v1 = AP v2 = CE v2 = SA p = AR p จุดเจ้าชะตา = AR t จุดเจ้าชะตา โดยที่ SA r = SA p และ  = NOr/NOt จุดเจ้าชะตา = MOr/MOt จุดเจ้าชะตา = MAr/MAv1 = JUr/JUv2 = CHt/CHv1 = PAt/PAv1 = SAr/SAp

พลังหรืออำนาจแห่งการทำลายล้างหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อการหลีกลี้จากสถานการณ์อันยุ่งเหยิงและการเอะอะโกลาหล (AA: ปลีกตัวออกไปจากความยุ่งเหยิง)

VXv = AD/BA วันที่ 10/06/2552, = AD/BA t ครบวงจร, = VX t ครบวงจร = VX v1 จุดเจ้าชะตา = VU v1 = HA v1 = VX p จุดเจ้าชะตา = PA p = NE t = CH t = ME t = AD t แขนถึงแกน = ZE t = VX t จุดเจ้าชะตา = PA t = SU t จุดเจ้าชะตา = VE t โดยที่ ZE r = ZE t และ  = ZEr/ZEt = CEr/CEt = BAr/BAt แขนถึงแกน = MCr/MCv1 จุดเจ้าชะตา = VTr/VTv2 = NEt/NEv2 = MAt/MAv2 = VUt/VUv2 = NOr/NOp จุดเจ้าชะตา
AD/BA
AA: เกิดความกดดันบีบคั้นที่มาพร้อมกับความสำเร็จ, ความสำเร็จเฉพาะทาง, ความสำเร็จในวงแคบ

MCv = SA/PA วันที่ 10/06/2552, = SA/PA t ครบวงจร, = MC t ครบวงจร = MO r จุดเจ้าชะตา = AD v1 = MC v1 จุดเจ้าชะตา = NE v2 = ME v2 = JN v2 = NE p = ZE p = CU p = AS p จุดเจ้าชะตา = MC t จุดเจ้าชะตา = CU t โดยที่ ZE r = ZE p และ  = CUr/CUt = CEt/CEv1 = ZEr/ZEp

การเรียนรู้เพื่อเข้าใจข้อผิดพลาดและความเสื่อมถอยต่าง ๆ (AA: หรือทุกข์)

URv = JU/HA วันที่ 11/06/2552, = UR t ครบวงจร = EQ r จุดเจ้าชะตา = AR v1 จุดเจ้าชะตา = AS v1 จุดเจ้าชะตา = UR v1 = JU v1 แขนถึงแกน = VX v2 จุดเจ้าชะตา = VU v2 = HA v2 แขนถึงแกน = PO p = CH p = UR t = VT t โดยที่ PO r = PO p และ  = HAr/HAt แขนถึงแกน = CEr/CEv1 = VEr/VEv2 = NOr/NOv2 จุดเจ้าชะตา = URt/URv1 = PLt/PLv1 = POr/POp = CHr/CHp

ประสบการขาดเงินหรือสูญเสียเงินทองโดยฉับพลัน ก่อการหยุดงานหรือการสั่งปิดโรงงานโดยนายจ้าง

KRv = AD/VT วันที่ 11/06/2552 = AR r จุดเจ้าชะตา = AS r จุดเจ้าชะตา = ME v1 = MA v1 = KR v1 = EQ v2 จุดเจ้าชะตา = PO v2 = AP v2 = PA v2 = AR p จุดเจ้าชะตา = VT p แขนถึงแกน = AR t จุดเจ้าชะตา และ  = ARr/ARt จุดเจ้าชะตา = APr/APt = MCr/MCt จุดเจ้าชะตา = JNr/JNt = EQt/EQv1 จุดเจ้าชะตา = VXt/VXv1 จุดเจ้าชะตา = PLt/PLv2 = URt/URv2 = ARr/ARp จุดเจ้าชะตา
AD/VT
การทำลายประเพณี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และวัตรปฏิบัติที่มีมาแต่เดิมจากอดีต, การฝังของเรือหรือภาชนะที่มีแร่เงินเป็นส่วนประกอบ, ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่หรือความวุ่ยวาย

NEv = PO/VT วันที่ 12/06/2552 = JN v1 = NE v1 = JU v2 = KR p = PL t = CE t = VU t และ  = EQr/EQt จุดเจ้าชะตา = KRr/KRv1 = ARr/ARv2 จุดเจ้าชะตา = MOt/MOv2 จุดเจ้าชะตา = MCt/MCv2 จุดเจ้าชะตา = JNt/JNv2 = APt/APv2 = ARt/ARv2 จุดเจ้าชะตา = MOr/MOp จุดเจ้าชะตา

มองพุ่งเป้าไปยังศักยภาพที่ยิ่งใหญ่โดยมิได้ทำการประเมินถึงค่าใช้จ่าย, พื้นที่แห่งความว่างเปล่าในอวกาศซึ่งถูกทำให้บิดงอ (หลุมดำซึ่งเวลาและสสาร (แสง) ไม่อาจเล็ดลอดออกมาได้, รูหนอนในอวกาศ, การแว๊บหายไปในอวกาศเพื่อทะลุมิติแห่งเวลาและสถานที่), ใช้วิจารณญาณที่ผิดพลาดต่อรายละเอียดในโครงการที่ใหญ่โต (ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง, ที่เพิ่มเติมออกไป หรือมีสำคัญยิ่ง)

CHv2 = AS/CE วันที่ 12/06/2552 = MA v1 = VE v2 = CH v2 = EQ v2 จุดเจ้าชะตา = PA v2 = PO v2 = CE p แขนถึงแกน = HA t และ  = ARr/ARv1 จุดเจ้าชะตา = APr/APv2 = MOt/MOv1 จุดเจ้าชะตา = MCt/MCv1 จุดเจ้าชะตา = NOt/NOv1 จุดเจ้าชะตา = ARt/ARv1 จุดเจ้าชะตา
AS/CE
การพยาบาลดูแลเอาใจใส่ต่ออีกคนหนึ่ง, ห่วงใยใส่ใจคนอื่น ๆ, คลินิก โรงพยาบาล หรือสำนักงานของแพทย์, เรือนกระจกสำหรับเพาะปลูกพืช สถานรับเลี้ยงเด็ก แหล่งรวมแม่ม่าย อุบายแห่งสวน ครัว ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารอาหาร ร้านขายสัตว์เลี้ยง ร้านขายยาหรือสมุนไพร ร้านขายขนมปังหรือสนาม, ปรับเปลี่ยนตัวเอง

POv = AD/VX วันที่ 13/06/2552 = VX r แขนถึงแกน จุดเจ้าชะตา = MC r จุดเจ้าชะตา = PA v1 = PO v1 = CH v1 = EQ v1 จุดเจ้าชะตา = ZE v2 = MO v2 จุดเจ้าชะตา = CU v2 = MA p = EQ p จุดเจ้าชะตา = MC p จุดเจ้าชะตา = PL p = VU p = BA t = MO t จุดเจ้าชะตา = AS t จุดเจ้าชะตา = MA t โดยที่ VU r = VU p และ  = VEr/VEt = VTr/VTt = PLr/PLv1 = NOr/NOv1 จุดเจ้าชะตา = SAt/SAv1 = ADt/ADv2 แขนถึงแกน = VUr/VUp
$$ ในการแปล ได้แทนที่ VX ด้วย AS $$
ผู้อื่นรู้สึกตัวว่ามีความต่ำต้อยในภูมิปัญญาและต้องการรับการอบรมสั่งสอนจากเจ้าชะตา

URv2 = MC/NO วันที่ 13/06/2552 = UR v2 = AS v2 จุดเจ้าชะตา = AR v2 จุดเจ้าชะตา = JU v2 = KR p = JU p = CE t = AP t = VU t = KR t โดยที่ KR r = KR t โดยที่ KR r = KR p และ  = PAr/PAt = CHr/CHt = SAr/SAv2 = POt/POv1 = JUt/JUv1 = VXt/VXv2 จุดเจ้าชะตา = EQt/EQv2 จุดเจ้าชะตา = KRr/KRp = URr/URp = PAr/PAp

ความสัมพันธ์เกิดขึ้นโดยฉับพลัน อารมณ์ฟุ้งซ่าน

BAv = CH/VX วันที่ 13/06/2552 = VT v1 = SU v1 จุดเจ้าชะตา = BA v1 = AR v2 จุดเจ้าชะตา = SA v2 = SU p จุดเจ้าชะตา = NO p จุดเจ้าชะตา = JU p = KR t โดยที่ KR r = KR t และ  = MAr/MAv2 = ASt/ASv1 จุดเจ้าชะตา = CHt/CHv2 แขนถึงแกน = PAt/PAv2 = VTr/VTp
CH/VX
AA: หัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างเจ้าชะตาที่มีสัมพันธภาพกับผู้อื่น

VTv = AD/CE วันที่ 14/06/2552 = MO v1 จุดเจ้าชะตา = SU v1 จุดเจ้าชะตา = VT v1 = ZE v1 = BA v1 = SA v2 = SU p จุดเจ้าชะตา = UR p = NO p จุดเจ้าชะตา และ  = POr/POt = JUr/JUt = MAr/MAv2 = KRr/KRv2
AD/CE
ฤดูกาลในแต่ละปี เดือนหรือชีวิต, การปักดำหว่านไถตามวงรอบประจำปี, การเป็นพ่อแม่ตามที่ถูกวางแผนไว้, ฤดูหนาว, ฤกษ์งามยามดี, อ่อนไหวต่อเวลาและปฏิทิน, ยึดแน่นดีแล้ว, สัญชาตญาณที่ทุก ๆ คนมีเหมือน ๆ กัน

KRv = JU/SA วันที่ 14/06/2552 = AR r จุดเจ้าชะตา = AS r จุดเจ้าชะตา = ME v1 = MA v1 = KR v1 = EQ v2 จุดเจ้าชะตา = PO v2 = AP v2 = PA v2 = AR p จุดเจ้าชะตา = VT p = AR t จุดเจ้าชะตา และ  = ARr/ARt จุดเจ้าชะตา = APr/APt = MCr/MCt จุดเจ้าชะตา = JNr/JNt = EQt/EQv1 จุดเจ้าชะตา = VXt/VXv1 จุดเจ้าชะตา = PLt/PLv2 = URt/URv2 = ARr/ARp จุดเจ้าชะตา

ทรัพย์สินที่ตกลงกันได้โดยการพิสูจน์ของศาล พลัดพรากเป็นเวลานานเพราะทางราชการ อาคารรัฐบาล อาคารใหญ่ ปราสาท
ถ้า = มษ อาคารรัฐบาล
ถ้า = จท สถานที่ราชการ

HAv2 = AR/PL วันที่ 14/06/2552 = UR v1 = AS v1 จุดเจ้าชะตา = AR v1 แขนถึงแกน = SA v1 = VX v2 จุดเจ้าชะตา = NO v2 จุดเจ้าชะตา = HA v2 = VU v2 = PL v2 แขนถึงแกน = VE p = AP p = PO p = CH p = UR t = VT t โดยที่ AP r = AP p และ  = JUr/JUv1 = VEr/VEv2 = CHr/CHv2 = URt/URv1 = APr/APp

ความล้มเหลวอันเป็นมลทิน เสื่อมถอย

PAv2 = CU/ZE วันที่ 14/06/2552, = CU/ZE t ครบวงจร = AS r จุดเจ้าชะตา = AR r จุดเจ้าชะตา = KR v1 = MA v1 = PA v2 = PO v2 = CH v2 = EQ v2 จุดเจ้าชะตา = VT p = AR p จุดเจ้าชะตา = AR t จุดเจ้าชะตา และ  = SAr/SAv1 = CEr/CEv2 = MOt/MOv1 จุดเจ้าชะตา = NOt/NOv1 จุดเจ้าชะตา
CU/ZE
การต่อตั้งบริษัทห้างร้าน การก่อตั้งสมาคม การตกลงใจสมรส (แต่งงาน) การสร้างสรรค์ทางศิลปะ การประดิษฐ์ทางศิลปะ หน่วยทหาร

URv = SU/JN วันที่ 14/06/2552, = UR t ครบวงจร = EQ r จุดเจ้าชะตา = AS v1 จุดเจ้าชะตา = UR v1 = AR v1 จุดเจ้าชะตา = JU v1 = HA v2 = VU v2 = VX v2 จุดเจ้าชะตา = CH p = PO p = UR t = JN t แขนถึงแกน โดยที่ PO r = PO p และ  = HAr/HAt = CEr/CEv1 = NOr/NOv2 จุดเจ้าชะตา = VEr/VEv2 = PLt/PLv1 = URt/URv1 = CHr/CHp = POr/POp

ลงนามในสัญญาเพื่อรับทำงานที่สร้างสรรค์, เอกสารตามกฎหมายสำหรับการตีพิมพ์นวนิยาย, การถูกจำกัดเกี่ยวกับผลกระทบหรืออิทธิพลต่อสาธารณชน

APv = JU/VT วันที่ 14/06/2552 = VX r จุดเจ้าชะตา = NO r จุดเจ้าชะตา = CE v1 = EQ v1 จุดเจ้าชะตา = AP v1 = CU v2 = EQ p จุดเจ้าชะตา = MA p = SU t จุดเจ้าชะตา = PO t = VE t = ME t และ  = KRr/KRt = VEr/VEv1 = CHr/CHv1 = ADr/ADv2 = MCr/MCv2 จุดเจ้าชะตา = PLr/PLp

วัฒนธรรมและปรัชญาที่ให้ความสำคัญกับการบริการ

UR-v-AS วันที่ 14/06/2552 = AS r แขนถึงแกน จุดเจ้าชะตา = AR r จุดเจ้าชะตา = KR v1 = MA v1 = PO v2 = PA v2 = AP v2 = EQ v2 จุดเจ้าชะตา = VT p = AR p จุดเจ้าชะตา = AR t จุดเจ้าชะตา และ  = APr/APt = ARr/ARt จุดเจ้าชะตา = SAr/SAv1 = CEr/CEv2 = MOt/MOv1 จุดเจ้าชะตา = VXt/VXv1 จุดเจ้าชะตา = URt/URv2 แขนถึงแกน = PLt/PLv2 = ARr/ARp จุดเจ้าชะตา

ความคุ้นเคยกันโดยฉับพลัน เข้ามาอยู่ด้วยกันโดยเหตุบังเอิญ ผู้อื่นสร้างความตื่นเต้นให้แก่เจ้าชะตา (AA: ความตื่นเต้นในสภาพแวดล้อมอันใกล้ชิด) เหตุการณ์ซึ่งเกิดแก่ผู้อื่น (AA: เหตุการณ์ซึ่งเกิดในสภาพแวดล้อมอันใกล้ชิด) ผู้อื่นเกิดความตึงเครียดหรือตื่นเต้น (AA: ความตึงเครียดและความตื่นเต้นในสภาพแวดล้อมอันใกล้ชิด, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันหรือรุนแรงต่อร่างกาย)

POv = MC/VU วันที่ 14/06/2552 = VX r จุดเจ้าชะตา = MC r แขนถึงแกน จุดเจ้าชะตา = PO v1 = PA v1 = CH v1 = EQ v1 จุดเจ้าชะตา = ZE v2 = MO v2 จุดเจ้าชะตา = CU v2 = PL p = VU p แขนถึงแกน = EQ p จุดเจ้าชะตา = MA p = MC p แขนถึงแกน = BA t = ME t = MC t แขนถึงแกน = VE t โดยที่ VU r = VU p และ  = PLr/PLv1 = NOr/NOv1 จุดเจ้าชะตา = SAt/SAv1 = VEt/VEv1 = ADt/ADv2 = CEt/CEv2 = SUt/SUv2 จุดเจ้าชะตา = VUr/VUp แขนถึงแกน

มีอิทธิพลหรือมีอำนาจทางปัญญา

CEv/JN = AS วันที่ 14/06/2552 = AR r จุดเจ้าชะตา = KR v1 = MA v1 = EQ v2 จุดเจ้าชะตา = PA v2 = AP v2 = PO v2 = AR p จุดเจ้าชะตา = VT p = AR t จุดเจ้าชะตา และ  = APr/APt = ARr/ARt จุดเจ้าชะตา = CEr/CEv2 แขนถึงแกน = VXt/VXv1 จุดเจ้าชะตา = MOt/MOv1 จุดเจ้าชะตา = PLt/PLv2 = URt/URv2 = ARr/ARp จุดเจ้าชะตา
ซึ่ง CE/JN r ไม่ถึงดาวเดี่ยวใด ๆ

ห้อมล้อมไปด้วยครอบครัวที่งานเลี้ยงของการแต่งงานหรือการหมั้น

ADv = HA/KR วันที่ 14/06/2552, = AD t ครบวงจร = MO r จุดเจ้าชะตา = MC v1 จุดเจ้าชะตา = AD v1 = NE v2 = JN v2 = AS p จุดเจ้าชะตา = CU p = NE p = ZE p = AD t โดยที่ ZE r = ZE p และ  = MEr/MEt = CUr/CUt = CEt/CEv1 = ADt/ADv1 = CUr/CUp = ZEr/ZEp

ความหยาบช้าแพร่ระบาดขึ้นในวงการเล็ก ๆ ความหยาบช้าหรือการกระทำที่น่าละอายยังคงซ่อนตัวอยู่

ก็ขอเชิญท่านผู้อ่านมาช่วยกันบันทึกเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมือง คือประเทศไทยของเรานี้ ลงในความคิดเห็น ว่าท่านใดเห็นว่าเหตุการณ์ใดสำคัญ หรือสอดคล้องต่อข้อมูลจากจักรวาลที่แสดงอย่างไร (ขอไม่ลงแผนภาพประกอบ เพราะจะยืดยาวเกินไป และเปลืองแรงผมมากด้วย! และจะไม่ขีดเส้นใต้เพื่อไม่ให้เกิดการชี้นำวิจารณญาณของท่านผู้อ่าน นี่คือการเล่นกับข้อจำกัดของโหราศาสตร์ คือศิลปะของการตีความ! คำว่าศิลปะนี้ทั้งเป็นเรื่องจริง คือเป็น ความเข้าใจหรือการหยั่งรู้ได้อย่างพิเศษของนักโหราศาสตร์บางคน และะเป็นเรื่องที่บางคนใช้ในการแก้ตัวและเข้าข้างตัวเอง การใช้โหราศาสตร์ให้ได้ผลดีนั้น จำเป็นต้องได้พูดคุยสัมภาษณ์กับตัวเจ้าชะตา เพื่อหาข้อมูลประกอบในการตีความ ในที่นี้เจ้าชะตาคือประเทศไทย ดังนั้นเราไม่ต้องพูดคุยหรือสัมภาษณ์ประเทศไทย เราแค่ติดตามข่าว สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือข้อมูลประกอบนั้นมีให้อ่านอยู่ในข่าวแล้ว!)

หมายเหตุ:

ให้คิดเสมอว่า เจ้าชะตา ตามความหมายที่แสดงนั้น หมายถึง ประเทศไทย ผู้ปกครอง รัฐ และรวมถึงประชาชนโดยรวม หรือสาธารณชนด้วย ส่วนคำว่า ผู้อื่น คนอื่น หมายถึง ต่างประเทศ คนไม่ดี ศัตรูของรัฐ สิ่งรบกวนผู้ปกครอง รวมถึงประชาชน สาธารณชนโดยทั่วไป

ความหมายเกี่ยวกับ ปัญญา จิต อารมณ์ กาย เป็นความหมายกลาง ๆ ไม่ต้องพยายามแปลให้ออกเพราะมันไม่ได้มีความหมายที่ชัดเจนเฉพาะในตัวเองแต่อย่างใด แต่มันบ่งชี้ว่า สภาวะของเจ้าชะตาได้รับผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับใด

ความหมายที่เกี่ยวกับ การแต่งงาน การหมั้น ให้หมายถึง การรวมกลุ่มของประชาชน กลุ่มตามความเชื่อหรืออุดมคติต่าง ๆ กลุ่มผลประโยชน์

ความหมายที่เกี่ยวกับ สตรี หญิง ให้หมายถึง ประชาชน ผู้คน สาธารณชน ชั่วโมง

Comments