โหราศาสตร์ยูเรเนียนคืออะไร ตอน 3

ตอนที่ 3
 
คำอธิบายจากบทความหนึ่งในนิตยสารเล่มหนึ่ง ดังนี้
 
Bruce Scofield, "Uranian Astrology for the Complete Idiot", The Mountain Astrologer, Issue #123 Oct/Nov. 2005.
Comments