โหราศาสตร์ยูเรเนียนคืออะไร ตอน 2

ตอนที่ 2
 
คำอธิบายจากบทความหนึ่งในหนังสือเล่มหนึ่ง ดังนี้
 
Arlene Kramer, "Uranian Astrology: Practical and Productive", Astrology's Special Measurements: How to Expand the Meaning of the Horoscope - Edited by Noel Tyl, First Edition 1993.
Comments