เหตุการณ์ 9/11 วินาศกรรม 11 กันยายน พ.ศ. 2544 เครื่องบินชนตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ตอน 2

เมื่อตั้งแกนที่ศูนย์รังสี MC/AS อันแปลว่า ขณะนี้และที่นี่ จะพบว่า
 
 
MC/AS = NE p = CE p = JN p = JN v1
 
ซึ่งจะเห็นว่า NE p, CE p JN p นั้นก่อเป็นดาวเข้ารูปแบบ NE/CE p = JN p ได้อย่างสนิทมุมกับแกน MC/AS (สนิทมุมมากกว่า NE/JN p = CE p และ CE/JN p = NE p)
 
โดยที่
 
ซีรีส+เนปจูน-จูโน (Pr)
ผิดหวังในชีวิตสมรส, แต่งงานกับดาราภาพยนตร์ผู้ไร้วุฒิภาวะ, ความไม่สมดุลทางอารมณ์ในความสัมพันธ์ต่อกัน
 
จะเห็นว่าแสดงความหมายเชิงลบของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มหรือหมู่คณะ และความสะเทือนใจต่อประชาชน (เทียบเคียง JN ในนัยของประชาชนโดยมาจากกลุ่มดาวเดียวกันคือ MO, VE, JN) ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ 9/11
 
ในการสำรวจข้อมูลของดาวเข้ารูปในระดับ 4 ดาว คือสมการแบบผลต่าง (Different) คือ A-B = C-D โดยหาในระยะเชิงมุมของ ขณะนี้และที่นี่ คือ MC-AS t โดยใช้ระยะวังกะ 1 องศา ได้พบว่า
 
MC-AS t = PL-CH r = HA-CU r = CH-SU r = CE-AP r = PA-VT r
MC-AS t = SU-PL t = AD-MC t = VU-ME t = BA-EQ t
 
สมการแบบ A-B = C-D นั้นสามารถย้ายข้างหาความหมายในรูปที่ง่ายขึ้น โดยการทำให้อีกข้างหนึ่งกลายเป็นจุดอิทธิพล (เขียนในรูปทั่วไปคือ A+B-C) และอีกข้างหนึ่งเหลือเพียง 1 ปัจจัย ซึ่งจะเป็นตัวสรุปผล (เขียนในรูปทั่วไปคือ A+B-C = D) ได้ 4 แบบ ในที่นี้จากสมการตั้งต้นคือ A-B = C-D จะได้ A+D-B = C, A+D-C = B, C+B-D = A, C+B-A = D
 
จะเห็นว่า ข้อมูล MC-AS t บ่งชี้ไปที่โครงสร้างในดวงกำเนิด (Radix) ซึ่งใช้แสดงความหมายที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ 9/11 ได้อย่างดี และดาวจรปัจจุบัน (Transit) บ่งชี้ด้วยในระดับที่น่าใส่ใจแต่ไม่รุนแรง
 
หากลดระยะวังกะที่ใช้ลงเหลือ 0:15 องศา จะพบว่า

MC-AS t = CH-SU r = CE-AP r = PA-VT r
MC-AS t = AD-MC t = BA-EQ t

จะเห็นว่าระดับการบ่งชี้ยังคงความเด่นชัดและน่าสนใจโดยไม่แตกต่างจากการใช้ระยะวังกะ 1 องศา

สรุปได้ว่า ดวงโปรเกรส (Secondary Progressions) นั้นแสดงผลได้อย่างน่าสนใจ

และโครงสร้างแบบ A-B = C-D (4 ดาว หรือจตุโกณ) นั้นมีข้อมูลที่แสดงผลรุนแรง แต่สำรวจเห็นได้ยากกว่าโครงสร้างในระดับ A/B = C (3 ดาว หรือตรีโกณ) ต้องใช้การคำนวณที่ยุ่งยากขึ้นหรือใช้เครื่องมือคือจานหมุนในรูปแบบที่เหมาะสม (จานหมุน 360 องศา, 90 องศา ก็ยังยากที่จะมีผู้พยายามหา A+B-C = D ได้ เพราะใช้เวลามาก) การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณ หรือใช้จานหมุนแบบเปลี่ยน "มิติ" (Dimension) ได้จะทำให้การปฏิบัติง่ายขึ้นมาก

Comments