ดวงตัวอย่าง ชายกำลังจะแต่งงาน

ตั้งแกนที่ SU r
 
สำหรับดวงกำเนิดและดวงจรปัจจุบัน
 
ใช้ระยะวังกะ 5 องศา สำหรับมุม ทับ เล็ง ฉาก
ใช้ระยะวังกะ 2.5 องศา สำหรับมุม 45
และใช้ระยะวังกะ 1.25 องศา สำหรับมุม 22:30
 
สำหรับดวงโค้งฯ V1, V2 และโปรเกรสชั่น ใช้ระยะวังกะ 1 องศา
 
 
ภาพถัดไปนี้ใช้ระยะวังกะ 1 องศา สำหรับทุกมุม และทุกวงดวง
 
 
ทำให้เห็นง่ายขึ้นสำหรับข้อมูลหลัก ๆ แต่ข้อมูลในรายละเอียดหรือประกอบก็จะขาดไป ภาพแรกให้รายละเอียดได้ครบถ้วนกว่า
 
ข้อสังเกตในดวงตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า SU r = VE v1 = ME v1 = NO v1 = VX v1 = EQ v2 = NO p = MO p เป็นเรื่องของการแต่งงานโดยตรง บ่งชี้มาในดวงโค้งฯ อย่างครบถ้วน ร่วมแรงด้วยดวงโปรเกรสชั่น MO p เหตุการณ์ประจำเดือน
 
โปรแกรม Aries | เอรีส มีตัวเลือกให้ผู้ใช้สลับไปมาได้อย่างรวดเร็วระหว่างการใช้ระยะวังกะ 1 องศาทั้งหมด และการใช้ระยะวังกะตามปกติซึ่งผู้ใช้กำหนดไว้ และปรับเปลี่ยนได้เอง
 
ภาพที่สามนี้แสดงจุด SUt+SUv-SUr Influence of person's age with this day on this person อิทธิพลของวัยของคนในวันนี้ต่อตัวเจ้าชะตา (ชาย)
 
 
นอกจากนี้ โครงสร้างนี้ยังเข้าจุด Higher Destiny = SU+MO+MC+AS+VX อีกด้วย
Comments