ดวงโลกโดยทั่วไป ช่วงปีใหม่ 2009/12/29 - 2010/01/07 ตั้งแกนที่ AR

 
บันทึก
 
วันที่ 30 ธ.ค. 2552 ฝนตกนอกฤดูกาล ช่วงเช้า กรุงเทพฯ
วันที่ 31 ธ.ค. 2553 ฝนตกนอกฤดูกาล ช่วงบ่าย (สามโมง) กรุงเทพฯ
 
 
Comments