ดวง..คนชื่อ "แดง" คนหนึ่ง

คนชื่อ "แดง" คนหนึ่ง
 
JU=NO=UR=HA ความมีโชคในหมู่คณะเสื่อมลงอย่างฉับพลัน
 
MO=AR=VT.VU=SA=CH=CU ความมีอำนาจในการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มใหญ่หรือสาธารชนเกิดการหยุดสะดุดลง
 
VT/HA=JN=BA=KR=ZE=AP ตำแหน่งหรือความสูงส่งอย่างยิ่งจะเกิดการเสื่อมเสียตกต่ำ
 
VT/HA=VE=MA=CH=PL ความเสื่อมเกิดแก่การงาน ผู้รักใคร่กัน ความเป็นที่นิยมอย่างยิ่งที่เคยมี 
 
เก็บความจากการทวีตโดย http://twitter.com/Uranian เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2553
Comments