เดือนดับ-สุริยคราส 15/01/2010 New Moon - Solar Eclipse

SU.MO.NO = VU = AP = CE = MA/KR = MA/ME.PL = UR/AD = HA/CH การบังคับใช้อำนาจของรัฐฯ

SU.MO.NO t = MA r = KR r = MA/KR t ผบ.ตำรวจ, บังคับคดี, ใช้อำนาจรัฐฯ

ไทย ม.ค.:

จะได้ ผบ.ตำรวจ ปลาย ม.ค. อย่างช้าไม่ข้ามกลาง ก.พ., อำนาจรัฐในเรื่องคดีจะตื่นเต้นอึดอัดอย่างรุนแรงและสะเทือนอำนาจกว้างขวาง

ทั่วไป ม.ค.:

กลาง ม.ค. ทองคำจะตกรุนแรง, SU=ME=VE เจรจาพาทีดี 4-7 ม.ค., JN=SA รักไม่สมานฉันท์ ต้น ม.ค., SU=VE=NO ใกล้กลาง ม.ค. จึงดี, JU=BA กลาง ม.ค. โชคลาภเข้มข้น, MA=AR กลาง ม.ค. ตามด้วย SU=MA ปลาย ม.ค. และ PL=KR, JU=VT ต้น ก.พ. ขัดแย้งรุนแรง โดยเฉพาะรัฐฯ

SU.MO.NO = MA/SA (มุม 45) สนับสนุนภาพใหญ่ข้างต้น

Transit 180-Degree Graphic Ephemeris:

Blue Marked at Influencing Planetary Pictures in Jan to early Feb. ที่มีทำเครื่องหมายวงกลมสีน้ำเงิน คือโครงสร้างดาวที่มีอิทธิพลบ่งชี้รุนแรงในเดือน ม.ค. ถึงต้น ก.พ.
 
Comments