ดาวน์โหลด โปรแกรม AspectSimple

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
ข้อมูลดวงทักษิณ 22/06/2552 ถึง 01/07/2552 สำหรับโปรแกรม Aspect Simple (ให้ Unzip ไปใส่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ เช่น C:\Program Files\Aspect Simple เป็นต้น)  29 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 มิ.ย. 2552 00:54 Samak Buachoo
ċ

ดาวน์โหลด
โปรแกรม Aspect Simple อัพเดต เวอร์ชั่น 1.00.18 (ให้ Unzip ไปใส่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ เช่น C:\Program Files\Aspect Simple เป็นต้น)  53 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 มิ.ย. 2552 17:16 Samak Buachoo
ċ

ดาวน์โหลด
โปรแกรม Aspect Simple อัพเดต เวอร์ชั่น 1.00.08 (ให้ Unzip ไปใส่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ เช่น C:\Program Files\Aspect Simple เป็นต้น)  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 24 มิ.ย. 2552 09:07 Samak Buachoo
ċ

ดาวน์โหลด
โปรแกรม Aspect Simple อัพเดต เวอร์ชั่น 1.00.09 (ให้ Unzip ไปใส่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ เช่น C:\Program Files\Aspect Simple เป็นต้น)  91 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 มิ.ย. 2552 09:07 Samak Buachoo
ċ

ดาวน์โหลด
โปรแกรม Aspect Simple อัพเดต เวอร์ชั่น 1.00.11 (ให้ Unzip ไปใส่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ เช่น C:\Program Files\Aspect Simple เป็นต้น)  67 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 มิ.ย. 2552 09:07 Samak Buachoo
ċ

ดาวน์โหลด
โปรแกรม Aspect Simple อัพเดต เวอร์ชั่น 1.00.14 (ให้ Unzip ไปใส่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ เช่น C:\Program Files\Aspect Simple เป็นต้น) พร้อมข้อมูลดวง ประเทศไทย รายสัปดาห์ ช่วง 22 - 28 มิ.ย. 2552 สำหรับโปรแกรม Aspect Simple พร้อมด้วยข้อมูลระเบิดพลีชีพที่อิรัก ตาย 70 และจลาจลที่อิหร่าน ตาย 19 อาจตายถึง 150  84 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 22 มิ.ย. 2552 11:34 Samak Buachoo
ċ

ดาวน์โหลด
โปรแกรม Aspect Simple อัพเดต เวอร์ชั่น 1.00.16 (ให้ Unzip ไปใส่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ เช่น C:\Program Files\Aspect Simple เป็นต้น)  52 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 มิ.ย. 2552 09:07 Samak Buachoo
ċ

ดาวน์โหลด
โปรแกรม Aspect Simple อัพเดต เวอร์ชั่น 1.00.17 (ให้ Unzip ไปใส่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ เช่น C:\Program Files\Aspect Simple เป็นต้น)  53 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 มิ.ย. 2552 17:16 Samak Buachoo
ċ

ดาวน์โหลด
โปรแกรม Aspect Simple สำหรับติดตั้งใหม่ เวอร์ชั่น 1.00.17 พร้อมให้ข้อมูลดวงประเทศไทย 22/06/2552 ถึง 28/06/2552 (ให้ Unzip ไฟล์ออกมา แล้วรันไฟล์ Setup.EXE เพื่อติดตั้งโปรแกรม)   5370 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 15 24 มิ.ย. 2552 09:09 Samak Buachoo
ċ

ดาวน์โหลด
ข้อมูลดวงประเทศไทย 30/03/2552 ถึง 05/04/2552 สำหรับโปรแกรม Aspect Simple (ให้ Unzip ไปใส่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ เช่น C:\Program Files\Aspect Simple เป็นต้น)  26 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 มิ.ย. 2552 09:06 Samak Buachoo
ċ

ดาวน์โหลด
ข้อมูลดวงประเทศไทย 06/04/2552 ถึง 12/04/2552 สำหรับโปรแกรม Aspect Simple (ให้ Unzip ไปใส่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ เช่น C:\Program Files\Aspect Simple เป็นต้น)  27 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 มิ.ย. 2552 09:06 Samak Buachoo
ċ

ดาวน์โหลด
ข้อมูลดวงประเทศไทย 13/04/2552 ถึง 19/04/2552 สำหรับโปรแกรม Aspect Simple (ให้ Unzip ไปใส่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ เช่น C:\Program Files\Aspect Simple เป็นต้น)  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 มิ.ย. 2552 09:06 Samak Buachoo
ċ

ดาวน์โหลด
ข้อมูลดวงประเทศไทย 22/06/2552 ถึง 28/06/2552 สำหรับโปรแกรม Aspect Simple (ให้ Unzip ไปใส่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ เช่น C:\Program Files\Aspect Simple เป็นต้น)  28 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 มิ.ย. 2552 09:07 Samak Buachoo
Comments