บุคลิกภาพไม่มีผลต่อการได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือก้าวหน้าในสถานภาพทางสังคม หรือหน้าที่การงานอย่างแท้จริงหรอก

บุคลิกภาพไม่มีผลต่อการได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือก้าวหน้าในสถานภาพทางสังคม หรือหน้าที่การงานอย่างแท้จริงหรอก

ถ้าไม่เชื่อ ลองดูนี่สิ ->

http://www.nationchannel.com/home/news/detail/10915/พท.เผยประชาชนตั้งฉายา10รมต.ไร้ผลงาน.html

ปัจจัยอื่น ๆ ยังมีอีกมากมาย...

Comments