ยุคของโหราศาสตร์กับจิตสำนึกของผู้คน

ยุคกรกฎ: ความรักและหวาดระแวง (กล้าและกลัว)
ยุคมิถุน: ความมีจิตสำนึกและทางเลือก (โลกาภิวัฒน์)
ยุคพฤษภ: สินทรัพย์กับการฟื้นคืน (ชุบชีวิต)
ยุคเมษ: อัตตาและการตัดสิน (พิพากษา)
ยุคมีน: ศรัทธาและเหตุผล
ยุคกุมภ์: ปัจเจกชนแห่งจักรวาล
 
แหล่งข้อมูล:
 
Alice O. Howell, The Heavens Declare, Revised Edition: Astrological Ages and the Evolution of Consciousness
Comments