โปรแกรม AstroDay

โปรแกรม AstroDay
 
สำหรับศึกษากรณีดังนี้
 
2004/12/26 สึนามิ เอเชีย
2010/01/12 แผ่นดินไหว เฮติ
2010/02/26 พิพากษา ทักษิณ
 
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (Unzip ไฟล์ แล้วอ่าน How to install สำหรับวิธีติดตั้งโปรแกรม)
 
 
 
 
เป็นการศึกษาเหตุการณ์สำคัญในแต่ละเดือน ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นในวันใดแล้ว ปัญหายังคงรุนแรงต่อไปอีกเพียงใด โดยค่อย ๆ ดูจากก่อนวันของเหตุการณ์ และเลยวันเกิดเหตุการณ์ไปในแกนเวลาต่าง ๆ ได้แก่ AR, SU, NO, SU/AR, SU/NO, NO/AR
Comments