2010/02/22, นับถอยหลัง 5-4-3-2-1 สู่วันพิพากษา (Judgement Day)

เก็บความจากทวิตเตอร์: http://Twitter.com/Uranian
 
#urap "Thailand 2010/02/26" ฝึกสมอง ลองคิดกันต่อไป..กับการนับถอยหลัง 5 วัน สู่วันพิพากษา (Judgement Day ชือยังกะหนังฝาหรั่ง)

#urap /..เมื่อเพ่งไปเฉพาะวันที่ 26 ก.พ. และให้ความสำคัญเฉพาะดาวจรปัจจุบัน (Transit) จะพบว่า SUt=MAt=SUr ถ้าใช้ความหมายของ../

#urap /..อังคาร (MA) อย่างโบราณ ก็หมายว่า สงคราม, กล้าแข็ง, ดุเดือด, เลือดสาด ถ้าเป็นหนังก็ว่าหนังบู๊ หนังสงคราม เลือดท่วมจอ../

#urap /..เห็น MEt=CHt=ADt=VTt, มองอีกมุม HAt=MEt, MEr=PLt=KRt มองอีกมุม SAt=PLt=KRt ที่ว่ามองอีกมุมนี้ ขึ้นกับว่าตั้งแกน../

#urap /..ความสนใจไว้ที่ไหน ระยะวังกะจากแกนนั้นไปสัมพันธ์กับดาวอื่นก็จะแตกต่างกันตามมุม ดาว MEt=CHt=ADt=VTt บอกว่าข่าวร้าย ../

#urap /.. ความเคลื่อนไหวไม่เป็นกุศล, HAt=MEt เสื่อม..เลวร้าย, MEr=PLt=KRt อย่างมาก อย่างสูง, SAt=PLt=KRt เป็นอุปสรรค ../

#urap /..ให้ทุกข์ โทมนัส ข้อมูลต่อไป CEt=PAt=VEr, JNt=SUr=MOr, มองอีกมุม NEt=JNt http://twitpic.com/14n4xm ../

#urap /..และอีกมุมมอง ADt=NEt=CHt=JNt แปลชุดแรก CEt=PAt=VEr ว่า..เสียสละความสุขเพื่อปกปักษ์ตัวเอง, JNt=SUr=MOr ปชช. มีความสุข../

#urap /..NEt=JNt และ ADt=NEt=CHt=JNt การเมืองโดยทั่วไปในโลกล้วนอัดแน่นด้วยกิเลสโลกีย์, โหราศาสตร์ให้ข้อมูลอย่างนี้../

#urap /..การอนุมานไปสู่สถานการณ์จริงของบ้านเมือง แล้วแต่ใครมีข้อเท็จจริงมาเทียบกับดาวเพียงใด ดังนั้น อย่าถามว่าสรุปมาดีกว่า../

#urap /..เพราะผม "ฟันธง" ให้ไม่ได้หรอก ว่าจะตัดสินยังไง เพราะจะหมิ่นศาลได้..ฮา และที่สำคัญผมไม่ใช่ "หมอลัก"..555
 
 
ภาพ: ดวงกำเนิด (Radix) ของกรุงเทพฯ (ประเทศไทย) และดาวจรปัจจุบัน (Transit) ในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) เลื่อนแถบสไลด์แสดงเส้นไว้วันที่ 26 ก.พ. โดยใช้มุมสัมพันธ์ 90 องศา (ฉาก, จตุโกณ, ฮาร์โมนิกส์ที่ 4) ขึ้นไป
Comments