แนวปฏิบัติเชิงจริยธรรมในการพยากรณ์ (Ethical Practice Guideline)

แนวปฎิบัติเชิงจริยธรรมในการพยากรณ์ (Ethical Practice Guideline)
 
ให้ใช้แนวทางตามหลักการร่างนี้เป็นข้อเตือนใจ
  • พึงพิจารณางดพยากรณ์ดวงบุคคลในทางร้ายหรือสร้างความเสียหายทั้งแก่ชื่อเสียงของบุคคลนั้นและญาติมิตร เช่น พยากรณ์สาเหตุการเสียชีวิตในระหว่างที่คดีความยังไม่เป็นที่กระจ่าง เป็นต้น
  • พึงพยากรณ์ด้วยถ้อยความในระดับที่แสดงถึงการบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ มิใช่การยืนยันหนักแน่นว่าต้องเป็นจริงตามนั้นอย่างแน่นอน หรือมิใช่ด้วยท่าทีที่จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลย
  • พึงแสดงหลักการหรือทฤษฎีประกอบคำพยากรณ์ด้วยเสมอ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทันที มิพักต้องรอให้มีผู้สอบถามก่อน แบบที่จะเปิดช่องไว้ให้ตนเองได้แก้ตัว เพราะการพยากรณ์ผิดถือเป็นเรื่องปกติ แต่การไม่แสดงหลักการที่ถูกต้องประกอบนั้นจะเปิดช่องให้เกิดการแก้ตัวหรืออ้างเหตุผลอันลึกลับ พิสูจน์อย่างจับต้องไม่ได้โดยคนทั่วไป เช่น อ้างญาณวิเศษ อ้างความมีองค์ อ้างมีตาทิพย์ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ไม่หวังดีแทรกตัวเข้ามาสร้างความเสื่อมเสียหรือความเข้าใจที่ผิดต่อโหราศาสตร์ได้
แนวทางจะเพิ่มเติมขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อได้เรียนรู้ว่าอะไรควรไม่ควร อย่างเปิดใจรับฟัง รับรู้ถึงผลดีผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ และพร้อมที่แก้ไขและพัฒนาอย่างบริสุทธ์ใจ
Comments