เหตุการณ์ 911 กรณีตัวอย่าง: ศึกษาการใช้ระยะวังกะ (Orb) 1 องศาอย่างเคร่งครัด และแบบยืดหยุ่น (มุมกุม 5 องศา) และความหมายของดาวเคราะห์น้อย

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ 911 นำมาจากเวบไซต์ http://www.911timeline.net/#846
 
ภาพที่แสดงต่อไปนี้ ซ้ายมือคือแผนภาพดวงชะตาที่ใช้ระยะวังกะ (Orb) 1 องศาอย่างเคร่งครัด ส่วนทางขวามือคือแผนภาพดวงชะตาที่ใช้ระยะวังกะแบบยืดหยุ่น (มุมกุม 5 องศา มุมอื่น ๆ ลดหลั่นลงไปเป็นตามสัดส่วนจำนวนเท่า)
 
ข้อมูลต่อไปนี้จะไม่มีคำอธิบายอะไร.. ผู้ที่มีประสบการณ์..เพียงพอ..จะรู้-เข้าถึงได้จากภาพที่แสดงนั้นเอง...
 
ตั้งแกนที่ SU
 
 
ตั้งแกนที่ AS
 
 
 
ตั้งแกนที่ MC
 
 
 
ตั้งแกนที่ MO
 
 
ตั้งแกนที่ VX
 
 
 
ตั้งแกนที่ EQ
 
 
 
ตั้งแกนที่ AR
 
 
 
ตั้งแกนที่ NO
 
Comments