2012 ศักราชโลกระทึก

การสิ้นสุดของปฏิทินชาวมายา เป็นข้อสังเกตของจุดเวลาที่สำคัญยิ่ง และได้รับการกล่าวขวัญถึงกันมากที่สุดไปทั่วโลก เพราะตรงกับวันที่ 21 ธันวาคม คศ. 2012 (พ.ศ. 2555) อันเป็นวันที่แกนโลกเบี่ยงไปมากที่สุดกับระนาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ (ระวิมรรค หรือ สุริยวิถี) ในทางดาราศาสตร์ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ เป็นจุดเปลี่ยนฤดูกาลเข้าสู่เหมายัน (Winter Solstice) สำหรับมุมมองว่า 4 ฤดู หรือฤดูละ 3 เดือน (รวม 4 ไตรมาส)
 
ได้มีการสร้างภาพยนตร์ที่จำลองเหตุการณ์ตามจินตนาการของผู้สร้างอย่างใช้ศิลปะเล่าเรื่อง ได้มีหนังสือทั้งแนววิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และพยากรณ์ศาสตร์ โดยเฉพาะโหราศาสตร์
 
นี่เป็นที่มาของหนังสืออีกเล่มหนึ่ง ที่ใช้โหราศาสตร์ยูเรเนียนเล่าเรื่องนั้น
 
"ดาวทิพย์" เป็นข้อแตกต่างที่ชัดแจ้งอย่างปฏิเสธไม่ได้ของโหราศาตร์ยูเรเนียนจากโหราศาสตร์กระแสหลักสายตะวันตก (Western Astrology) หรือในประเทศไทยเรียกกันว่า โหราศาสตร์สากล (อะไรที่เป็นตะวันตก มักถือกันว่า "สากล" เป็นคติคนไทย) ส่วนหลักวิชาอื่น ๆ ทางโหราศาสตร์ตะวันตกเขาพยายามยืนยันว่ามันมีมาแล้วในสมัยโบราณ โหราศาสตร์ยูเรเนียนเพียงแต่นำมาค้นคว้าพัฒนาใช้ประโยชน์อย่างเห็นผลจริงจังเท่านั้น (โดยสายอื่นไม่ทำได้ดีเท่า)
 
ดาวทิพย์ของโหราศาสตร์ยูรเนียนเป็นดาวที่คำนวณคาดการณ์ขึ้นว่ามีดาวอยู่ถัดไปจากดาวเนปจูน (ตอนนั้นยังค้นไม่พบดาวพลูโต) โดยคิดขึ้นจากการทดสอบใช้ในการพยากรณ์กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามันน่าจะมีดาวที่มีความหมายอย่างนี้ ๆ อยู่ตรงนี้ ทดสอบเป็นพัน ๆ เหตุการณ์แล้วจึงคำนวณด้วยหลักการดาราศาสตร์ คือหาวงโคจรด้วยหลักการของเคปเลอร์
 
เคปเลอร์เป็นคนแรกที่คิดได้ว่าดาวเคราะห์มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงกลมรี ๆ และนักดาราศาสตร์ต่อ ๆ มาได้นำหลักการนี้มาใช้คำนวณหาดาวใหม่ ๆ เพิ่มเติมขึ้น
 
อัลเฟรด วิตเตอ (Alfred Witte) ชาวเยอรมัน เป็นวิศวกรสนาม ผู้รางวัดออกแบบสนามบิน และเป็นนักดาราศาสตร์สมัครเล่นที่ศึกษาโหราศาสตร์ด้วย ได้ใช้โหราศาสตร์กระแสหลักแล้วผลไม่ได้เป็นที่พอใจ จนค้นคว้ากลับไปในตำราเก่า ๆ นำมาพัฒนาจนได้หลักการอันแม่นยำและใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ คัดทิ้งหลักอันเป็นขยะโหราศาสตร์ของวงการทิ้งไป หลักการสำคัญได้แก่
  • พระเคราะห์สนธิ (Planetary Pictures)
  • ดาวทิพย์ (Transneptunians)
  • โค้งสุริยยาตร์ (Solar Arc Directions)
มีผู้ศึกษาตามและเป็นลูกศิษย์ของอัลเฟรดจำนวนมาก จนก่อตั้งเป็นโรงเรียนหรือสำนักโหราศาสตร์พิเศษหรือเฉพาะทางขึ้น ชื่อว่า สำนักโหราศาสตร์ฮัมบูรก์ (Hamburg Astrology of School)บ้างก็แยกออกไปตั้งสำนักใหม่ที่สร้างเอกลักษณ์ของตนขึ้นใหม่ ที่โด่งดังเป็นพิเศษคือ Cosmobiology ของไรซ์โฮสด์ เอเบอติน (Reinhold Ebertin)
 
โหราศาสตร์ของวิตเตอ ได้ถูกเผยแพร่ไปในสหรัฐอเมริกาในชื่อที่ตั้งใหม่ว่า Uranian System of Astrology ซึ่งหากย่อแล้วก็จะสอดคล้องกับตัวย่อชื่อประเทศว่า USA ชื่อโหราศาสตร์ยูเรเนียน (Uranian Astrology) เป็นที่ยอมรับเรียกกันนอกประเทศเยอรมัน คงเพราะความเกี่ยงงอนที่ไม่อยากเรียกเป็นชื่อเมืองของเยอรมันนั่นเอง ในประเทศไทยรับทราบข่าวความโด่งดังก็ในชื่อว่าโหราศาสตร์ยูเรเนียนแล้ว
 
ในหนังสือนี้จะใช้หลักการสำคัญของโหราศาสตร์ยูเรเนียนมาวิจารณ์ปี ค.ศ. 2012 ถึงความเป็นไปได้ (Possibilities) ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นได้บ้างในช่วงปีดังกล่าวและปีใกล้เคียง
 
ตัวเลข 21/12/2012 สวยอย่างที่ใครก็ต้องเอะใจ วันที่ 21 เดือน 12 ธันวาคม ค.ศ. 2012 เออนะ น่าพิศวง เวลาที่ว่า "ปฏิทินสิ้นสุด" ก็เป็นเวลา 12:21 นาทีเสียอีก ยิ่งต้องควรสนใจกันหน่อยละ
 
ปี ค.ศ. 2012 เป็นปีที่ปฏิทินสิ้นสุด End of Calendar แต่ไม่ใช่การสิ้นสุดของวันเวลา End of Days คงจะเป็นแค่การสิ้นสุดของวันนั้นอีกวันหนึ่งเท่านั้นเอง...หรือป่าว (จะเหมือนวันเปลี่ยนสหัสวรรษ ในปี ค.ศ. 2000 ไม๊ ซึ่งสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากมาย สบาย ๆ) เป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียว และจะต้องฟังและอ่านอย่างมีสติไตร่ตรองตาม
 
นอสตราดามุส เป็นตำนานที่ถูกขุดขึ้นมาขายได้ทุกรอบที่มีจุดเปลี่ยนเวลาหรือมีเหตุการณ์ที่สำคัญ ๆ รอบนี้ก็เช่นกัน
 
หนังสือเล่มนี้จะวินิจฉัยนอสตราดามุสบ้างเล็ก ๆ และจะเปรียบเทียบกับปี ค.ศ. 1929 ซึ่งเป็นจุดเริ่มที่โลกพบกับเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ที่กินเวลายาวนาน ส่งผลกระทบอย่างฝังรากลึกตลอดทศวรรษที่ 1930 ถึงต้นทศวรรษที่ 1940 ตลาดหุ้นของสหรัฐตกไปถึง 40% ตามมาด้วยสงครามที่นำโดยฮิตเลอร์และพรรคนาซีที่ประมาณว่าได้ฆ่าชาวยิวหรืออิสราเอลในปัจจุบันไปถึง 6 ล้านคน
 
Comments