คลิปวิดีโอ โหราศาสตร์ยูเรเนียน: สาธิตการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส โดยทั่วไป ตอน 15 (v 3.00.58 บันทึกวันที่ 18 ม.ค. 2552)

คลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อดูวิดีโอ
 
 
การตรวจสอบความแรงหรือความสำคัญของดวงจรปัจจุบันในวันที่สนใจ และลูกเล่นในการตั้งดวงจรปัจจุบันในกรณีต่าง ๆ

เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง...

- การตรวจสอบ ความแรง หรือ ความสำคัญ ของดวงจรปัจจุบันในวันที่สนใจ ว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าชะตาเพียงใด
- แนะนำแถบเครื่องมือพิเศษที่ซ่อนอยู่ในส่วนกรอบ การตั้งดวงจรปัจจุบัน
- ลูกเล่นในการตั้งดวงจรปัจจุบันในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ การตั้งเวลาเป็น 12:00 น., ตั้งเวลาเที่ยงแท้ คือ "MC ทับ SU" ในหน้าจอ "จรพิเศษ", วันนี้, เดือนนี้, ปีนี้, นาทีที่ 0, วินาทีที่ 0, การเพิ่มหรือลดครั้งละ 1 หน่วยของวัน เดือน ปี นาที วินาที
- แนะนำเบื้องต้นในส่วนดวงวงที่ 5 ที่มีการแสดงจุดพิเศษหลัก และจุดพิเศษย่อย บางจุด เช่น pMO (Progressed Moon หรือ จันทร์จรสุริยคติ), LA, LM, LM/LA, จุดรับเงิน, จุดองคลาภ (กลางวัน/กลางคืน), Solar Day (SUt-SUr หรือ ARt+SUt-SUr), จุดตั้งเองได้

Comments